dinsdag 16 februari 2016

Carerix benadrukt het nut van een privacy statement in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens voor recruitmentsector

Delft, 16 februari 2016 - Voor werving & selectie en detacheringsbedrijven, die dagelijks kandidaten benaderen, introduceren en plaatsen bij opdrachtgevers, zijn een transparant beleid én de juiste instrumenten om het beleid te borgen en uit te voeren een must. Met de uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) groeit de noodzaak om een privacy statement te hebben dat door de hele organisatie wordt gedragen. Het privacy statement maakt voor zowel de kandidaat als de organisatie transparant hoe met informatie binnen de organisatie wordt omgegaan. Carerix heeft rond de Wbp een aantal praktische adviezen opgesteld die de taken en verantwoordelijkheden uiteenzetten om bedrijven binnen de recruitmentsector te ondersteunen in het monitoren en sturen van de Wbp.
Nut van een privacy statement 
Een belangrijk doel van de Wbp is het transparant maken hoe verwerkte persoonsgegevens door organisaties worden behandeld en met welk doel informatie wordt verwerkt. Het waarborgen van privacy is, naast een kwestie van techniek, vooral ook een gedragsaspect waarop werving & selectie en detacheringsorganisaties kunnen sturen. Een goed startpunt hierbij is het opstellen van een privacy statement waarin transparant en zichtbaar voor iedereen het gedrag rond het verwerken en vastleggen van persoonsgegevens wordt vastgelegd. In een privacy statement kunnen zaken worden vastgelegd ten aanzien van verwerking van gegevens, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen:
  • bezoekers van de website;
  • flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder personeel en (directe of ingehuurde) werknemers;
  • werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties.
Meldplicht datalekken 
De overheid heeft extra maatregelen aangekondigd ten aanzien van de handhaving van de Wbp. Hoewel de onderliggende wetgeving niet is veranderd, zijn elementen toegevoegd waaronder vanaf 1 januari 2016 de ‘meldingsplicht datalekken'. Als blijkt dat onbevoegden toegang hebben gekregen tot een applicatie of systeem dan dient de gebruikende organisatie uit te zoeken of men verplicht is daar melding van te doen. Er is alleen sprake van een datalek als zich daadwerkelijk een beveiligingsincident heeft voorgedaan, zoals bijvoorbeeld het kwijtraken van een USB-stick, diefstal van een laptop of een inbraak door een hacker. Niet ieder beveiligingsincident is ook een datalek. Er is sprake van een datalek als er bij het beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of als onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet redelijkerwijs is uit te sluiten.
Reinald Snik, directeur Carerix: "Donderdag 28 januari jongstleden was de ‘dag van de privacy. Deze jaarlijks terugkerende dag is in het leven geroepen om het belang en waarborgen van privacy te onderstrepen. Als leverancier van software voor werving & selectie en detacheringsorganisaties, draagt Carerix dit soort initiatieven een warm hart toe. Immers, kandidaten en freelancers maar ook de  opdrachtgevers van onze klanten willen kunnen werken met compliant processen en systemen, zonder te hoeven nadenken of het veilig is en voldoet aan de wet."

Over Carerix 
Carerix is leverancier van recruitment- en detacheringssystemen voor personeelsintermediairs, die in de vorm van een SaaS-model worden gehost en geleverd via beveiligde datacenters. Carerix is opgericht in 2003 en telt op dit moment bijna 50 medewerkers en meer dan 650 klanten, waaronder (werkmaatschappijen van) Randstad, USG, Adecco, DPA Manpower en gespecialiseerde intermediairs in ICT, oil & gaz, finance en service-industrie. Carerix bedient dagelijks meer dan 10.000 gebruikers, verspreid over 17 landen en werkt samen met verschillende strategische partners. Naast de hoofdvestiging op het TU Delft Science park, heeft Carerix ook een ontwikkellocatie in Kiev. Voor meer informatie: www.carerix.com
Noot voor de redactie:
Voor redactionele informatie, beeldmateriaal of een pdf van de volledige paper kunt u contact opnemen met Influx PR, Gerline van Wijnen, telefoon: 055 3663034 of e-mail: carerix@influx-pr.com

donderdag 11 februari 2016

Pegasystems introduceert Pega Field Service CRM-applicatie


Pegasystems introduceert Pega Field Service CRM-applicatie voor de optimalisering van de customer experience op locatie

Nieuwe applicatie verhoogt de productiviteit van servicemedewerkers in de buitendienst, verbetert de klanttevredenheid en verlaagt de operationele kosten

Amsterdam, 11 februari 2016 - Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA), de softwareleverancier van strategische bedrijfsapplicaties voor toonaangevende organisaties wereldwijd, lanceert met Pega Field Service een nieuwe applicatie waarmee organisaties het serviceniveau van hun buitendienstmedewerkers aanzienlijk kunnen verhogen. Pega Field Service organiseert en stroomlijnt op een enkel platform het volledige field serviceproces, vanaf het eerste telefoontje tot en met de uiteindelijke oplossing.
Field service is een relatief onaangeroerd gebied waar groeikansen liggen om je als merk te onderscheiden, de klanttevredenheid te verbeteren en tegelijkertijd meer omzet te genereren. Dat geldt zeker in de huidige tijd waarin klanten steeds hogere verwachtingen hebben over vereiste serviceniveaus. Pega Field Service heeft een uitgebreid customer service dashboard met een volledig geïntegreerde mobiele app in de taal van de eindgebruiker. Organisaties zijn hiermee in staat om hun klantinteracties op locatie van begin tot het eind te beheren zodat elke opdracht direct goed, snel en efficiënt wordt uitgevoerd.
Pega Field Service biedt out-of-the-box functionaliteit waarmee field service organisaties informatie en processen uit de front- en backoffice kunnen samenvoegen voor een compleet klantbeeld. Door het gebruik van Pega's predictive analytics en de gestuurde interactie met klanten, kunnen servicemedewerkers realtime elke situatie volledig beoordelen en weten zij wat de beste vervolgactie is om het serviceverzoek op te lossen.
Het customer service dashboard regelt vanuit een centrale plek de serviceprocessen, vanaf het eerste telefoongesprek tot en met het inplannen en aansturen van technische monteurs op locatie. De geïntegreerde mobiele app beschikt over geavanceerde toepassingen waardoor medewerkers in de buitendienst hun werk efficiënt kunnen uitvoeren. Denk aan het registreren van een digitale handtekening van de klant na afronding van een serviceopdracht. Maar ook het gebruik van barcodescanning om ervoor te zorgen dat de juiste apparatuur altijd matcht met het juiste onderdeel..
Pega Field Service is eenvoudig aan te passen aan veel verschillende field service scenario's, zoals:
  • Afhandeling van schadeclaims op locatie na een ongeval voor verzekeringsagenten
  • Het installeren van breedband voor media- en communicatietechnici
  • Inspecties en taxaties van woningen voor hypotheekverstrekkers
  • Thuisbezoeken door medewerkers in de gezondheidszorg
  • Noodmaatregelen tijdens rampen zoals een orkaan of aardbeving voor overheidsinstellingen
  • Reparatie en onderhoud van apparatuur voor energieleveranciers, life sciences, hightech en tal van andere sectoren
"Met de introductie van Pega Field Service bouwt Pegasystems voort op jarenlange ervaring in het ontwikkelen van field service apps voor veel van 's werelds toonaangevende service providers", aldus Derk-Jan Brand, directeur Pegasystems Benelux. "Met Pega Field Service bieden we organisaties nu een pasklare oplossing om hun field serviceactiviteiten te transformeren, de klantervaring te verbeteren terwijl tegelijkertijd de operationele kosten dalen."
Pega Field Service is ontwikkeld op het Pega 7 platform en maakt daardoor gebruik van de nieuwste mogelijkheden op het gebied van mobiele functionaliteit. Zo kunnen gebruikers efficiënter werken in de applicatie terwijl ze offline zijn in gebieden met beperkte connectiviteit. Mobiele applicaties, zoals Pega Field Service, ondersteunen ook grotere datasets in de offline modus. Dit betekent dat eindgebruikers op locatie toegang hebben tot volledige onderdelencatalogi of klantlijsten.
Achtergrondinformatie:

Over Pegasystems 
Pegasystems (NASDAQ: PEGA) ontwikkelt strategische applicaties voor sales, marketing, service en operationele processen. Pega's toepassingen stroomlijnen kritische operationele bedrijfsprocessen, zorgen voor een naadloze connectie tussen organisaties en hun klanten in realtime en via verschillende kanalen en passen zich aan aan de snel veranderende eisen. Pega's Global 2000 klanten behoren tot 's werelds grootste en meest succesvolle organisaties. De applicaties van Pega zijn zowel lokaal beschikbaar als in de cloud. Ze zijn gebouwd op het uniforme Pega 7-platform dat visuele tools gebruikt om toepassingen eenvoudig aan te passen of uit te breiden aan de strategische zakelijke behoeften van de klant. Pega-klanten melden onder meer dat Pega hen de snelste time to value, zeer snelle implementatie, efficiënt hergebruik en wereldwijde schaalbaarheid biedt. Voor meer informatie: www.pega.com

Voor redactionele informatie: Influx PR - Gerline van Wijnen - tel: 055 366 3034, e-mail: pega@influx-pr.com.

woensdag 3 februari 2016

Migrato kennisevenement over Dark Data op 7 april te Utrecht - Enabling Content for Magic


Strijen, 3 februari 2016 -- Migrato organiseert op 7 april a.s., in samenwerking met diverse partners, in de jaarbeurs te Utrecht een kennisevenement met als thema "Enabling Content for Magic". 
Het evenement richt zich op de groeiende massa aan digitale content die via allerlei kanalen een organisatie binnenkomt en daarin op diverse locaties wordt opgeslagen. Het in deze massa vinden en beheren van de juiste, meest informatieve, belangrijke of klantspecifieke informatie wordt voor iedere organisatie een uitdaging. Tijdens de kennissessies gaan diverse gerenommeerde sprekers in op de mogelijkheid om de digitale datastroom efficiënt en effectief te ontsluiten. Dit met innovatieve hulpmiddelen waarmee in de organisatie "magic" mogelijk wordt.
Volgens onderzoek hebben vrijwel alle document intensieve organisaties te maken met ongeveer 44 procent aan "dark data". (Dark data is overbodige, onbekende of niet meer relevante informatie). Slechts 11 procent van alle opgeslagen digitale content is echt relevant voor de organisatie. Door de explosieve groei in omvang en vorm wordt het voor medewerkers praktisch onmogelijk om in deze berg van digitale content het stukje informatie te vinden dat op dat moment relevant is. Hierdoor gaan veel arbeidsuren verloren aan zoeken naar, opnieuw maken en herstelwerkzaamheden. Enterprise Search methodieken lijken een oplossing, maar werken alleen goed wanneer de onderliggende data juist is geclassificeerd. Een zoekresultaat met tientallen hits is voor een medewerker al veel te veel. Dat maakt de noodzaak om de binnenkomende en opgeslagen digitale ongestructureerde content goed te classificeren zo belangrijk.
Enabling Content for Magic is het thema en rode draad voor de kennissessies. Hoe kan een organisatie de digitale content zodanig verwerken en bewerken dat het direct binnen het bedrijfsproces gebruikt kan worden? De medewerker in het bedrijfsproces heeft direct de juiste data tot zijn beschikking. De call-center medewerker heeft een volledig klantbeeld, alle correspondentie ongeacht het originele mediakanaal, is in één overzicht beschikbaar. Door het combineren van de nieuw(st)e technologieën en innovatieve business ideeën kan digitale content voor iedere organisatie tot "magic" leiden.
Migrato organiseert dit evenement in de jaarbeurs te Utrecht voor de IT-manager, archivaris, document professional en informatie- of documentlogistiek medewerker. Het evenement is gratis toegankelijk. Maar vol is vol. De keynotes zullen verzorgd worden door de heer Kaashoek, Managing Partner van Strategy Partners en de heer A. Eisinga, Programma Manager Digitaal Werken bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De presentatie van de heer Kaashoek zal nader ingaan op de mogelijkheden die de ongestructureerde digitale documenten kunnen bieden voor de bedrijfsvoering. De presentatie van de heer Eisinga zal ingaan op de onstuimige groei die het COA de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en de gevolgen daarvoor voor de informatielogistieke huishouding. Voor de volledige agenda, sprekers en inschrijven wordt verwezen naar de website van Migrato,www.migrato.nl. De kennissessie wordt door een bekende Nederlandse illusionist afgesloten met een echt stukje magic .

Over Migrato Migrato levert systeemintegratie- en projectimplementatiediensten op het gebied van contentclassificatie, optimalisatie en migratie. De medewerkers van Migrato hebben een lange staat van dienst in de Nederlandse document- en contentmanagement markt, met specifieke kennis van de financiële en industriële sector en daarin actuele thema's. Het succes van Migrato is direct gekoppeld aan het vermogen om maatwerkexpertise en oplossingen te leveren die latent aanwezige content omzet in voor een organisatie actuele kennis. Meer informatie: www.migrato.nl

Migrato B.V. - Oscar Dubbeldam - www.migrato.nl - E:oscar.dubbeldam@migrato.nl  - T: +31 (0)6 50734796 
Voor redactionele informatie: Influx PR - Jakob Brons - T: 055-3663034 - E:jakob@influx-pr.com

dinsdag 2 februari 2016

Gefuseerd Waterschap Limburg kiest voor SinglePoint-for-All


Eindhoven, 2 februari 2016 - De Waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas vormen vanaf 1 januari 2017 samen Waterschap Limburg. Met deze fusie ontstaat één provincie­-breed waterschap. In de voorbereiding naar de officiële samenvoeging in 2017 hebben de waterschappen, mede onder begeleiding van Solventa, hun visie op informatievoorziening bepaald. Vanwege het doel om vanaf de eerste dag in de volle breedte digitaal te kunnen gaan werken, is unaniem gekozen voor het integrale samenwerkingsplatform SinglePoint-for-All. Dit op Microsoft SharePoint gebaseerd zaaksysteem van Split~Vision wordt vanaf 2017 strategisch ingezet.
Alex Ebberink, projectleider bij Waterschap Limburg: "Beide waterschappen kennen al meerdere processen die de omslag van taakgericht naar zaakgericht hebben gemaakt. Op basis van die ervaringen is geconcludeerd dat SharePoint het platform is waarmee we samenwerking in projecten en processen gaan ondersteunen. De ambitie is Waterschap Limburg vanaf de eerste dag volledig van digitaal en zaakgericht informatiebeheer te voorzien. Daarvoor moeten we in korte tijd veel realiseren; voor de gebruikers én de beheerders".
Via een zorgvuldige en constructieve voorbereiding, waar beide waterschappen als gelijkwaardige partners optraden, hebben de leveranciers middels een keuzetraject hun oplossing gepresenteerd aan het Waterschap. Een van de doorslaggevende factoren in de keuze voor SinglePoint-for-All, was onder meer de inhoudelijke kennis van Split~Vision.
De medewerkers van het Waterschap gaan SinglePoint-for-All dagelijks gebruiken voor onder meer documentmanagement, recordsmanagement, de integratie van projectmanagement en zaakgericht werken, het postproces en centraal metadatabeheer met I-Controler.
SinglePoint-for-All's unieke e-mailintegratie wordt ingezet voor de directe verbinding van Microsoft Outlook met het platform en door de inzet van een Open source PDF creator wordt volledig voldaan aan de NEN-2082 norm.
"Split~Vision heeft in de afgelopen jaren haar integrale oplossing als een bewezen platform gerealiseerd en sterk doorontwikkeld. Voor het beheer én geautomatiseerd inrichten van de SharePoint-omgeving wordt de eigen ontwikkelde beheertool I-Controler ingezet. Met SinglePoint-for-All hoeft Waterschap Limburg zich niet meer te concentreren op de functionele inrichting maar slechts op de inhoud (bedrijfsvoering) en is de oplossing bovendien toekomstvast", aldus Bart van Geleuken, accountmanager bij Split~Vision.
Split~Vision realiseert de visie van het Waterschap op informatievoorziening vanuit Governance en is dus geen implementatiepartij die alleen vanuit SharePoint denkt. Dit leidt tot effectief centraal beheer en efficiënt gebruik van het SharePoint platform. De integrale oplossing voor Waterschap Limburg is daarmee toekomstvast. Zij gaat haar visie daaromtrent duurzaam realiseren ondanks de steeds complexer wordende informatieomgeving.
Het implementatietraject start begin februari middels een gezamenlijke kick-off.
Nadere informatie over SinglePoint-for-All is te vinden op www.splitvision.nl of aan te vragen via info@splitvision.nl.

Over Split~Vision 
Split~Vision is een Nederlandse adviesorganisatie en softwareontwikkelaar uit Eindhoven, gespecialiseerd in proces- en informatiemanagement. Daarbij ligt de focus op het kunnen aanbrengen van structuur in een organisatie. In de overgang naar volledige digitale klant- en zaakgerichte dienstverlening staan de verbindingen tussen bedrijfsvoering, informatie en ICT centraal. Tijd-, en plaats onafhankelijk kunnen werken in een geïntegreerde klant, project, zaak, DMS, object omgeving, dat is wat we willen. De beheerlast die daarbij komt kijken is veelal te hoog. Deze uitdaging is Split~Vision aangegaan, niet vanuit de techniek maar vanuit de bedrijfsvoering. En met succes! Door een unieke en krachtige visie op klant, organisatie en bedrijfsvoering en de realisatie van gemeentelijke visies met slimme geïntegreerde functionaliteiten zijn wij in staat om informatieverwerking en informatiemanagement voor organisatie en mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken.  Met een grote klantenkring in de overheid heeft Split~Vision veel kennis en ervaring in de integratie van informatie, processen en procedures in de overheid.
I-Controler is een door Split~Vision zelf ontwikkelde kernregistratie, informatie-, procesmanagement en architectuurtool voor centraal beheer van bedrijfsvoering, informatie en ICT en is inmiddels al door veel overheidsinstellingen met succes geïmplementeerd.
SinglePoint-For-All, de all-in-one SharePoint oplossing. SinglePoint-for-All biedt organisaties een integraal samenwerkingsplatform op basis van doelgroep specifieke portalen voor o.a. zaak, document, project, klant, object, DMS, RMA en meer.
Voor redactionele informatie:  Influx PR - Jakob Brons - E: jakob@influx-pr.com / Tel.: 055 366 3034

Dynamic People biedt PlanetPress Connect van Objectif Lune voor Customer Communications Management vanuit MS Dynamics AX

 

AMSTERDAM - 2 februari 2016 - Dynamic People, een Microsoft NAV / AX (ERP) en CRM competent partner, heeft de nieuwste oplossing PlanetPress Connect van partner Objectif Lune toegevoegd aan haar productportfolio. PlanetPress Connect gebruikt open standaarden om eenvoudig multi-channel te communiceren.
Door gebruik te maken van krachtige grafische interfaces (WYSIWYG) wordt het toepassen en bewaken van de huisstijl en corporate identity op alle uitgaande documenten zeer eenvoudig. Documentcreatie is daarmee niet langer een ongrijpbaar specialisme en kan breed worden ingezet voor print, e-mail (HTML & PDF) of web portal met één enkele template.
Met de innovatieve software van Objectif Lune creëert de MS Dynamics-gebruiker sterk gepersonaliseerde communicatie op basis van HTML5, CSS3 en JavaScript. Deze kan vervolgens eenvoudig verzonden worden via het gewenste kanaal, zowel digitaal als op papier. Dankzij de gebruiksvriendelijke Designer ontwerpmodule hoeft een document maar één keer gemaakt te worden. De communicatie-indeling wordt daarna automatisch aangepast aan het medium. Gebruikers kunnen hierdoor moeiteloos veranderen van communicatiekanaal, bijvoorbeeld van print naar e-mail en van web naar apparaten als smartphone en tablet met responsieve presentatie op het scherm.
Met PlanetPress Connect besparen Dynamics-klanten veel tijd en dus veel geld. Zij kunnen sneller inspelen op de behoefte van hun klant, wat leidt tot gerichte(re) communicatie en een hogere klanttevredenheid. De oplossing is bovendien schaalbaar en geschikt voor kleine en middelgrote tot grote(re) organisaties met de snellere variant PReS Connect.
"Objectif Lune heeft wereldwijd ruim 20.000 klanten en maakt het mogelijk om met haar productenlijn klantcommunicatie effectiever te laten plaatvinden. Met de integratie van PlanetPress in AX kan het aanmaken en onderhouden van document templates vele malen eenvoudiger plaatvinden. In een dynamische wereld waarbij klantbehoeftes elkaar snel opvolgen bespaart dit de gebruikers veel kosten. Hierdoor beschikken AX klanten over een flexibel en snel te implementeren digitale output oplossing en dit zonder lange implementatie tijden", aldus Jeroen Bunck CEO van Dynamic People.
"Wij verwachten veel van de samenwerking met Dynamic People vanwege hun expertise en sterk inhoudelijke kennis en ervaring met Microsoft Dynamics. Ze hebben ons geholpen met het ontwikkelen van een AX plugin, waarmee er een naadloze integratie tot stand komt tussen Dynamics en Planet Press Connect. Deze plug-in bevat reeds een aantal standaard AX-documenten, zodat de klanten snel aan de slag kunnen. Zo biedt Dynamic People een perfecte aanvulling op onze innovatieve software", aldus Ronald Helmerhorst, General Manager van Objectif Lune in de Benelux.
Over Dynamic People Dynamic People is een Microsoft gecertificeerde partner en adviseert, implementeert en beheert Microsoft Dynamics AX, NAV en CRM. Dynamic People biedt totaal oplossingen voor haar klanten waarbij alle bedrijfsprocessen in één centrale software omgeving worden ondergebracht waarbij beschikbaarheid, schaalbaarheid, veiligheid en uniformiteit worden gemaximaliseerd. Dynamic People is gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor de zakelijke dienstverlening en organisaties die handelen in grondstoffen zoals (granen, vetten eiwitten, metalen etc.) en/of groothandel organisaties met productie faciliteiten. Ga voor meer informatie naar www.dynamicpeople.nl.
Over Objectif Lune Objectif Lune ontwikkelt open, veelzijdige en gebruiksvriendelijke software om klanten te bevrijden van een starre IT-infrastructuur. We bieden oplossingen voor het samenstellen, distribueren via meerdere kanalen en beheren van gepersonaliseerde bedrijfsdocumenten of andere vormen van communicatie met de klant, op een manier die onafhankelijk is van de gebruikte hardware en volledig geautomatiseerd is. Ga voor meer informatie naar http://www.objectiflune.com/nl

Meer informatie via mediarelaties Objectif Lune: press@nl.objectiflune.com
Volg ons:
NL Twitter          : @OLNetherlands
NL LinkedIn        : Objectif Lune Netherlands