maandag 24 september 2018

Marktonderzoek SER ECM Insights 2018 - Geen toegang tot informatie: het grootste obstakel voor samenwerking
Persbericht                                                                                      
Marktonderzoek SER ECM Insights 2018
Geen toegang tot informatie: het grootste obstakel voor samenwerking
Amsterdam / Berlijn, 24 september 2018 – Niet toegankelijke en verouderde informatie: meer dan een op de twee bedrijven worstelt hiermee bij digitale samenwerking. Dat is de belangrijkste uitkomst van de serie ECM Insights marktonderzoeken door de SER Group in 2018*. Deze situatie gaat duidelijk ten koste van de productiviteit tijdens de onderlinge samenwerking tussen projectteams.
Tegen welke problemen lopen projectteams aan tijdens gezamenlijke opdrachten? Om deze vraag te beantwoorden ondervroeg de SER Group 1.826 CIO’s, procesmanagers en IT managers uit Duitstalige landen als onderdeel van de reeks ECM Insights 2018 marktonderzoeken. De grootste uitdaging voor samenwerking is volgens 32 procent dat de projectteamleden niet met dezelfde basisinformatie werken. Een vierde van alle bedrijven (25 procent) klaagt dat documenten niet up-to-date zijn; 20 procent kan de documenten zelfs niet terugvinden als ze dringend nodig zijn. “Deze situatie is nadelig voor digitale samenwerking in teamverband die in het ergste geval zelfs het project stopzet”, waarschuwt Manfred Zerwas, Managing Partner van de SER Group.
Ongeschikte hulpmiddelen voor samenwerking
De problemen doen zich altijd voor als bedrijven hulpmiddelen gebruiken die beperkt of zelfs volledig ongeschikt zijn voor digitale samenwerking. Een voorbeeld: meer dan de helft van de respondenten (51%) zegt dat e-mail hun belangrijkste hulpmiddel is voor het delen van informatie met de onderlinge teams. Ongeveer een op de drie respondenten vertrouwt op FTP/file servers. Dat leidt vaker wel dan niet tot documentversie chaos; niemand heeft nog een overzicht van de huidige projectinformatie. Bovendien wordt informatie die is opgeslagen in complexe mappenstructuren en mailboxen vaak vergeten of deze informatie raakt zoek.
Zowel opvallend als  alarmerend is het feit dat 17% van de respondenten cloud-oplossingen uit de privésfeer gebruikt voor het delen van informatie met externe partners en gebruikers. Ze doen dat vaak zonder hun eigen IT-afdeling daarover te informeren. Het resultaat: bedrijven hebben niet langer controle over belangrijke informatie die in verkeerde handen zou kunnen vallen. Dit nalevingsrisico kan vanaf het begin volledig worden voorkomen met een extern enterprise management systeem (ECM) systeem.

Veilige samenwerking wereldwijd met ECM
Veel bedrijven beseffen nog steeds niet dat ECM veruit de beste oplossing is voor informatiemanagement bij gezamenlijke projecten. Een gecertificeerd en meertalig ECM-platform zoals Doxis4 is onmisbaar voor bedrijven die hun internationale teams de meest actuele informatie bij gezamenlijke projecten willen bieden. Met een dergelijk ECM-platform kunnen bedrijven talloze bedrijfsoplossingen implementeren voor bijvoorbeeld digitale samenwerking en afgestemd op hun specifieke behoeften. Dit omvat ook virtuele projectruimten zoals Manfred Zerwas omschrijft: “Digitale samenwerking is gebaseerd op algemene informatie in een veilige werkomgeving. Virtuele projectruimten belichamen dit. Hier kunnen teams wereldwijd informatie structureren, bewerken en delen; bovendien is de informatie altijd actueel en toegankelijk.


*Onderzoekskader: SER studie, ECM Insights 2018; uitgevoerd in Duitstalige landen van juni 2017 tot juni 2018; n = 1,826 CIO’s, procesmanagers en IT managers uit alle bedrijfstakken met meer dan  €100 miljoen omzet.Over de SER Group:
Het bedrijf SER
 • Grootste Europese softwareleverancier voor Enterprise Content Management *
 • Een van de top vijf software-only ECM-leveranciers wereldwijd
 • Privaat geleid bedrijf
 • Software "Made in Germany"
 • Een "Visionary" in Gartner's Magic Quadrant for Content Services Platforms (CSP)
 • "Strong Performer" in Forrester's ECM Waves™
·         Meer dan 550 medewerkers
 • Meer dan 2,000 klanten wereldwijd; de helft in de DAX 30
 • Grootste ECM-ontwikkelteam in Europa
De Doxis4 software
 • Gestandaardiseerde ECM-software voor grote bedrijven, middelgrote ondernemingen en overheidsdiensten
 • Een uniform ECM-, BPM- en collaboration platform met
  • uitgebreid metadata management
  • talrijke horizontale en verticale oplossingen
  • hybride BPM voor alle bedrijfsprocessen – van ad hoc tot zeer gestructureerd
  • samenwerkingscomponenten voor veilig informatie delen, zowel intern als met externe partners
* Volgens de meest recent gepubliceerde cijfers over de omzet, brutowinst, bedrijfsresultaat en aantal werknemers
Meer informatie: www.ser-solutions.nl
Noot voor de redactie:
Voor redactionele informatie kunt u contact opnemen met Influx PR, Jakob Brons, telefoon: 055 3663034 of e-mail: ser@influx-pr.com

donderdag 20 september 2018

Solipsis BV behaalt ISO 27001 certificeringICT-dienstverlener Solipsis heeft onlangs het ISO-certificaat 27001 behaald. Solipsis voldoet hiermee aan de meest actuele wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging. De bewustwording van informatieveiligheid is na invoering van de AVG in mei 2018 sterk verhoogd. Het behalen van de ISO 27001 certificering toont aan dat Solipsis voldoet aan de strenge normeisen rondom informatiebeveiliging.


Het belang van een ISO 27001 certificering is toegenomen doordat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (persoons-) gegevens moeten worden gewaarborgd conform de AVG. In het hele certificeringstraject is eerst gekeken of de invulling van de ISO 27001 juist en compleet was bij Solipsis. Toen dat het geval bleek, is vervolgens bij de drie business units van de Solipsisgroep onderzocht of deze hier ook naar handelen. De certificering is voor drie jaar afgegeven waarbij elk jaar een nieuwe audit volgt om vast te stellen of de kwaliteit nog steeds op orde is.Volgens directeur Solipsisgroep, Goossen de Bruin directeur Solipsisgroep is certificering geen momentopname maar onderdeel van een continu proces. “Wij zijn feitelijk permanent bezig met bewaking en kwaliteitsverbetering. Voor onze klanten en onszelf is het vooral in deze tijd van cruciaal belang dat gegevens goed zijn beschermd. Door onze processen en procedures goed te beschrijven en na te leven, vormt dit de basis waarop wij de data van onze klanten en onszelf zo goed als mogelijk is beveiligen. Dit verkleint risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en voorkomt incidenten.”

Over Solipsis
Al sinds 1990 is Solipsis bv actief binnen de ICT met een uitgebreid pakket van diensten en producten.  Solipsis is gespecialiseerd in het beheren van infrastructuren, het ontwikkelen en onderhouden van oplossingen voor het digitaal beheren, ondertekenen, distribueren, printen, presenteren en archiveren van documenten. 

De dienstverlening is ondergebracht in de drie businessunits Performance Management, Managed Services en Document Management. Solipsis werkt voor een gevarieerde kring van (inter)nationale opdrachtgevers. De stabiele positie van het bedrijf in de veranderlijke ICT-wereld onderstreept dat de mensen bij Solipsis weten waarover zij praten en doen wat zij beloven. Wensen worden vertaald in adequate oplossingen, waarbij kosten, baten en effectiviteit goed in het oog worden gehouden.

Solipsis bv is onderdeel van de Solipsisgroep, waartoe ook Solipsis Managed Services, IntraData en Holland House behoren. Voor meer informatie: zie www.solipsis.nl, www.intradata.nl, www.hollandhouse.com en www.solipsismanagedservices.nl

donderdag 6 september 2018

Cleerdin & Hamer Advocaten kiest ValidSign digitale handtekening oplossing


Deventer, 6 september 2018 -- Cleerdin & Hamer Advocaten heeft gekozen voor de digitale handtekening oplossing van ValidSign. In eerste instantie wordt ValidSign ingezet om opdrachtbevestigingen binnen het dossierproces te voorzien van een digitaal rechtsgeldige elektronische handtekening. Die eSignatures moeten – ook in het kader van de AVG – voldoen aan zowel Nederlandse als Europese wetgeving.

Mr. Robbert Jonk, Partner Cleerdin & Hamer: “Een van de ‘uitdagingen’ binnen de invoering van de AVG is dat aantoonbaar getekende opdrachtbevestigingen deel uit moeten maken van het dossier. Daarvoor zochten wij een snelle en vooral praktische oplossing. Met name de min of meer geautomatiseerde controle is voor ons van belang. ”

Om voor de digitale handtekeningen AVG-compliant te zijn is – na een selectie - gekozen voor de ValidSign-oplossing. Daarbij heeft Cleerdin & Hamer vooral gelet op de eenvoud van inzenden van ‘een stuk’ maar ook op de eenvoud van controle.
"Naast het uitstralen van professionaliteit naar klanten”, stelt Robbert Jonk, “is het ook belangrijk dat de beveiliging is geborgd. Door de toevoeging van de elektronische handtekeningen van ValidSign binnen het dossierproces is in ieder geval de elektronische opdrachtbevestiging onderdeel van het digitale dossier. Daardoor ook controleerbaar en de status te volgen.”
“De digitale handtekening oplossing zorgt ervoor dat Cleerdin & Hamer binnenkort niet meer afhankelijk is van het papieren proces”, stelt John Lageman, CEO ValidSign. “Met ValidSign kan advocatenkantoor Cleerdin & Hamer haar werkprocessen efficiënter inrichten en gevoelige stukken veiliger verwerken.”

Cleerdin & Hamer Advocaten, met vestigingen in Amsterdam, Alkmaar, Almere en Rotterdam, biedt specialisten op de rechtsgebieden strafrecht, arbeidsrecht, wet Bopz, erfrecht, medisch tuchtrecht, personen- en familierecht, vastgoedrecht, ondernemingsrecht, vreemdelingenrecht en jeugdrecht. Uitgangspunt is dat een cliënt de best mogelijke juridische bijstand mag verwachten.


ValidSign, Bergweidedijk 42, 7418 AA  Deventer.
Tel: 085 303 3676, E-mail: info@validsign.nl, www.validsign.nl
Over ValidSign
ValidSign biedt een oplossing voor het rechtsgeldig en digitaal ondertekenen van documenten; eenvoudig in gebruik en gemakkelijk te implementeren binnen de processen. Zo biedt ValidSign onder andere integraties met M-Files, Salesforce, Sharepoint, Office 365, Alfresco, K2, Nintex Workflows, MyCorsaNext en SAP Succesfactors.
ValidSign heeft inmiddels vele organisaties geholpen hun processen, die afhankelijk zijn van handtekeningen, om te zetten van papierintensief naar papierloos. Wereldwijd maken vele klanten van de ValidSign-oplossing gebruik waardoor het mogelijk is contracten met buitenlandse partners en/of klanten digitaal én rechtsgeldig te ondertekenen.
ValidSign streeft naar volledige digitalisering door Digital Transaction Management met haar partners vorm te geven. ValidSign ontzorgt van keuze tot en met implementatie en ondersteuning.
Meer informatie: www.validsign.nl 

Voor redactionele informatie:

Influx PR - Jakob Brons - T: 055-3663034 - E: validsign@influx-pr.com