woensdag 21 december 2016

MostWare verlegt nadruk eigen datacenter naar Uniserver

Persbericht                                                                                                      MostWare verlegt nadruk eigen datacenter naar Uniserver

Partnership leidt tot hogere continuïteit en specifieke kennis

Alkmaar / Leiden, 21 december 2016
– MostWare heeft Uniserver gekozen als partner voor haar datacenter- en cloudoplossingen. Mostware is een Managed Service Provider - een klantgerichte leverancier van software-oplossingen, systeembeheerdiensten, IT-advies en digital signage (“data op de muur”) voor het MKB. Via IT-toepassingen wil Mostware waarde toevoegen aan de business van haar klanten.
Martijn Bloem, channelmanager van MostWare: “Wij gaan gebruik maken van de servers en virtuele netwerken van Uniserver voor onze klanten. Kortgezegd komt het erop neer dat wij ons datacenter gaan uitbesteden naar een platform met betere en hogere continuïteit. De sterke punten van Uniserver zijn het professionele platform en het partnermodel dat zij hanteren. Daarnaast is de bedrijfscultuur van Uniserver erg belangrijk; die sluit erg goed aan bij die van MostWare.”
Bloem noemt dan het omgaan met partners en de betrokkenheid bij partners. “Maar ook de wijze waarop met eigen werknemers wordt omgegaan spreekt ons erg aan – transparant en een open houding.”
Klanten van MostWare besteden hun IT vaak volledig of gedeeltelijk uit. Het datacenter van Uniserver biedt volgens MostWare de juiste oplossing. Bloem: “Klanten van MostWare - specifiek de financiële wereld en de zorg - vinden het belangrijk dat Uniserver beschikt over de juiste certificeringen. Zij zijn daarvan ook weer afhankelijk voor hun certificering en audits. Wat dat betreft is er een perfect aansluitende synergie.”
“We zijn trots op dit partnership met MostWare”, stelt Daniëlle Vogelenzang, Commercieel Directeur Uniserver. “Door gebruik te maken van onze specifieke kennis kan MostWare zich nu nog meer richten op hun eigen bedrijfsdoelstelling, ‘Waarde creëren bij klanten’, en die klik hebben we met elkaar gemeen.”

Over MostWare
MostWare bestaat uit een hecht team van professionals. Specialisten in het vak die lol hebben in klanten ontzorgen. Die intrinsieke motivatie en drive tot ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat MostWare vandaag bestaat uit 25 professionals. Binnen MostWare gaat het om kwaliteit en mensen. ‘Jij, slim en leuk’ zijn de kernwaarden. Medewerkers zijn zelfverantwoordelijk. Slimmer werken is het doel.
De visie van MostWare: Het creëren van toegevoegde waarde bij onze klanten door IT slim toe te passen met als doel de business van onze klanten te verbeteren.
Voor meer info bezoek de website: www.mostware.nl

Over Uniserver
Uniserver is sinds 2000 koploper in cloudhosting in Nederland en gelooft dat samenwerking leidt tot de beste resultaten op centraal opgestelde IT. Uniserver levert kwalitatief hoogwaardige cloudcapaciteit met hoge beschikbaarheid. Klanten profiteren van cloud- en businessoplossingen op basis van efficiency, kwaliteit en innovatie.
Uniserver streeft ernaar het leven van IT-partners en klanten makkelijker te maken door complexiteit uit IT-infrastructuur te versimpelen.
Als Nederlandse kwaliteits cloudprovider met Nederlandse infrastructuur en 24/7 helpdesk heeft Uniserver bewezen een uitstekende cloudpartner te zijn voor IT-specialisten, die ter invulling van hun datacenterbehoeften meer zoeken dan een traditionele webhoster.
Meer informatie: www.uniserver.nl


Noot voor de redactie:
Voor redactionele informatie kunt u contact opnemen met Influx PR, Jakob Brons, telefoon: 055 3663034 of e-mail: Uniserver@influx-pr.com

maandag 19 december 2016

MvR & Partners start cel met consultants ‘Datagestuurd Werken‘


Overheden kunnen dankzij digitalisering slimmer sturen

Vleuten, 19 december 2016 – MvR & Partners, specialist in digitaliseringsprojecten en de invoering en begeleiding daarvan bij (semi)-overheidsorganisaties, start het jaar 2017 met een cel met consultants voor ‘Datagestuurd Werken’. De uitbreiding van de dienstverlening met datagestuurd- ofwel informatiegestuurd werken is de afgelopen periode grondig getoetst en met innovatieve gemeenten projectmatig in de praktijk onderzocht. MvR ambieert de opgedane ervaring in het bedrijfsleven onder de noemer ‘performance management’ op vergelijkbare wijze toe te passen binnen de overheid.
Veel (lokale) overheden werken continu aan de versterking/verbetering van hun rol; toonaangevende dienstverlening is een belangrijke pijler bij dit streven. Om dit goed te kunnen meten, is het noodzakelijk om met behulp van business intelligence te (leren) sturen op concrete informatie. Naar aanleiding van een eerste proeftraject is door MvR een aantal bevindingen op papier gezet; de ‘lessons learned’. Tijdens dit project is bewezen dat data-/informatiegestuurd werken binnen een overheidsomgeving prima kan werken, maar ook dat het een werkwijze is die geïntegreerd moet worden in de dagelijkse manier van werken.
Volgens Lotte Meindertsma, consultant bij MvR, stopt het namelijk niet bij het ophalen van informatie. “Dan begint het pas. Naar aanleiding van de verkregen informatie moeten weer nieuwe acties worden ondernomen om het beste resultaat te bereiken. Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan.”
Datagestuurd werken kan ook wel degelijk bij gemeentelijke overheid
De ervaringen die MvR heeft opgedaan zijn beschreven in een whitepaper. Daarnaast heeft MvR besloten ‘Datagestuurd Werken’ als nieuw speerpunt binnen de aandachtsgebieden van de organisatie op te nemen.
Meindertsma: “Digitalisering levert allerlei bedrijfsinformatie op. Op basis van deze informatie richten wij datagestuurd werken in; het vermogen om resultaten te analyseren en werkprocessen continu te verbeteren op basis van stuurinformatie. Het sturen met data levert niet alleen rendement of voordelen op voor gemeentes.”
De nadruk van de dienstverlening van MvR ligt overigens niet bij de techniek, maar bij de inbedding van datagestuurd werken in de organisatie; wat is het doel dat de gemeente wil bereiken en hoe leer je medewerkers om informatie te gebruiken, te analyseren en daarop te acteren zodat resultaat wordt behaald.
“Het gebruik van data wordt voor gemeentes essentieel om de ‘opdracht’ die zij hebben - ofwel hun taak om de juiste diensten te leveren aan haar burgers - te volbrengen. Bijvoorbeeld in het sociaal domein waar de gemeente haar budget efficiënt moet inzetten om aan de zorgvraag te voldoen.”
Stimuleren van nieuwe initiatieven
Binnen de lokale overheid innovatief omgaan met Performance Management en datagestuurd werken betekent dat er nu extra rendement gehaald kan worden uit de voortdurende digitaliseringsslag. “Dit maakt het gebruik van data niet vrijblijvend maar essentieel”, stelt Meindertsma. “Anders kan de overheid haar publieke taak niet leveren. Dat is het risico. Het stimuleert nieuwe initiatieven en zorgt voor dynamische ‘zelfsturende’ teams. Met goede en duidelijke veranderingstrajecten brengt het de overheid op een flexibele en compacte manier dichter bij de burger en zal daardoor zorgen voor een betere dialoog met de klant.”
MvR en Partners houdt zich nadrukkelijk op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt. De ‘burger als ambtenaar’ en die in de (digitale) keten betrekken wordt in 2017 voor steeds meer gemeenten belangrijk. “Wij focussen ons natuurlijk op die belangrijke zaken bij de overheid”, stelt Meike Mulder, partner MvR. “Maar voor alle processen en zaken die binnen de organisatie moeten worden behandeld en afgehandeld, is slim sturen op basis van data en digitale informatie essentieel voor het contact met de klant. Dat ervaren we zelf ook dagelijks bij MvR. Onze professionals zorgen ervoor dat de organisatie op basis van juiste en actuele bedrijfsinformatie het beste resultaat behaalt. Systeemonafhankelijk, resultaatgericht en met de focus op verandering binnen de organisatie.”

Over MvR & Partners
MvR & Partners is in 2011 opgericht vanuit de overtuiging dat de snel toenemende digitalisering de overheid dichter bij de burger kan brengen. Onze missie is om deze verandering te begeleiden en de voordelen van digitaliseren voor overheidsorganisaties, de mensen die daar werken én de maatschappij te helpen realiseren.
MvR & Partners begeleidt digitaliseringstrajecten met adviseurs die dit vakgebied door en door kennen. Onze adviseurs zetten met energie en overtuiging hun expertise in, om onze opdrachtgevers te laten excelleren in de digitale (r)evolutie. Onze diensten concentreren zich rondom projectbegeleiding, procesverbetering en opleidingstrajecten bij de invoering van digitaal samenwerken en informatie management.  Voor meer informatie: www.mvr.nlNoot voor de redactie:
Voor redactionele informatie of whitepaper kunt u contact opnemen met Influx PR, Jakob Brons, telefoon: 055 3663034 of e-mail: mvr@influx-pr.com

dinsdag 13 december 2016

Frama Nederland speelt in op ‘het nieuwe frankeren’ en biedt MKB’ers nieuwe kansen voor dagelijkse postzaken

Onder het motto ‘Het nieuwe Frankeren’ speelt Frama Nederland in op de metamorfose die de frankeermachine per 1 januari 2017 zal ondergaan. Door de tariefswijziging van PostNL worden vanaf dat moment naast nieuwe tarieven voor losse post ook Port Betaald Gemengd tarieven toegevoegd aan de NetSet2 frankeermachine. Besparingen op de porto kunnen hierdoor oplopen tot wel 40%. Hierdoor is de frankeermachine nog interessanter voor small offices en kleinere ondernemers. De frankeermachine wordt zo een echte kameleon, die zowel losse post als partijen (gemengd) post met een hoge mate van flexibiliteit kan aanbieden met de PostNL servicekaders 24, 48, en 72 uur. De ondernemer beschikt daardoor elke dag over de beste deal voor elke poststroom.

Van traditie naar ambitie!
Frama is al 40 jaar actief op de markt van frankeermachines, postverwerking en persoonlijke communicatie. De transformatie van frankeermachine naar allround verlenende organisatie, waarbij alle aspecten van postverwerking aangeboden kunnen worden, is de toekomst. Frama positioneert zich voor small offices en kleinere ondernemers als dé partner in meerdere takken van sport binnen post. Het begeleidt klanten om elke dag de juiste keuze te maken bij het op maat verzenden van post, tegen het meest voordelige tarief. Het ultieme streven is om met behulp van big data richting klanten één overzicht te kunnen geven van de verschillende diensten die via de Frama online portal MijnFrama.nl zijn afgenomen.


Hans van Essen, directeur Frama Nederland. “Belangrijke kenmerken van het nieuwe ondernemen zijn Cloud, Community en IT. Dit is de richting waarin Frama zich steeds meer ontwikkelt. Wij beschikken over een zeer professionele en schaalbare online portal dat middels eigen IT-ontwikkeling regelmatig met meerdere diensten wordt uitgebreid. Dit is een continu proces waardoor compleet nieuwe dienstverlening ontstaat en bestaande producten met elkaar verbindt. Klanten die in het bezit zijn van de frankeermachine, kunnen ook gratis gebruikmaken van andere diensten binnen onze portal, zoals Parcel, RMail en Express post. Ik ben van mening dat frankeren nog nooit zo aantrekkelijk is geweest. Dankzij de recente ontwikkeling van een speciale rekentool kunnen onze postadviseurs, die een neus hebben voor post, elke poststroom vrijblijvend in kaart brengen en advies op maat geven.” 

dinsdag 6 december 2016

MvR & Partners ondersteunt gemeente Rotterdam bij invoeren Zaakgewijs Werken

                                                                                                              
Opleiding medewerkers essentieel bij Zaakgewijs Werken

Vleuten/Rotterdam – 6 december 2016 –  MvR & Partners ondersteunt de gemeente Rotterdam met de invoering van Zaakgewijs Werken. De gemeente Rotterdam omarmt net als veel andere gemeenten het principe ‘Zaakgewijs Werken’. De gemeente Rotterdam is al ver in klantgericht denken en digitale dienstverlening.  Zaakgewijs Werken is een belangrijke volgende stap. 

MvR & Partners is betrokken bij de realisatie van Zaakgewijs Werken en verzorgt de opleidingen van zowel medewerkers als leidinggevenden. Zaakgewijs Werken gaat niet alleen om de invoering van een zaaksysteem maar vooral om een veranderopgave in het denken en handelen van medewerkers. Opleidingen zijn een belangrijk onderdeel van de veranderaanpak.

Door de omvang van de organisatie van de gemeente Rotterdam is gekozen voor een gefaseerde, aanpak.  Binnen de gemeente Rotterdam – met ongeveer 11.000 medewerkers – wordt gesproken over ‘Zaakgewijs Werken’.
Onze benadering is dat de gemeente Rotterdammergericht, zaakgewijs en informatiegestuurd werkt. Dat sluit volledig aan bij het beleid zoals dat door het college van Rotterdam is bepaald“, stelt Fabienne Buijing, verandermanager binnen het programma DWARSS. DWARSS staat voor Digitaal Werken aan Rotterdamse Samenwerking en Service. “De Rotterdammer staat bij de invoering van Zaakgewijs Werken voorop. Voor de collega’s betekent het echter dat we anders gaan denken en werken: niet de taak van de medewerker maar de zaak van de Rotterdammer staat centraal.  Dit gaat over de grenzen heen van afdelingen en organisatieonderdelen.”
De gemeente doet ervaring op met Zaakgewijs Werken door te beginnen met een aantal startprocessen, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een huwelijk. De ervaring die hiermee wordt opgedaan is gebruikt voor een aanpak die geldt als uitgangspunt voor de organisatie. De gemeente Rotterdam maakt deel uit van de vereniging Dimpact, waarin 33 gemeenten gezamenlijk Zaakgewijs Werken ontwikkelen. De ervaringen worden ook meegenomen in de trainingen van de medewerkers in Rotterdam die door MvR & Partners worden verzorgd.    
Zaakgewijs Werken volgens de uitgangspunten van DWARSS is een organisatiebrede aanpak gebaseerd op een generiek model, maar met aandacht voor de specifieke processen. “Daarbij is veel aandacht voor het opleiden en trainen van de medewerkers. De nieuwe manier van werken vraagt vaak een gedragsverandering. Welke werkprocessen zijn er en hoe kunnen we die samen verbeteren, maar er ook in de toekomst van leren. Uiteindelijk gaat het om verbindend veranderen ofwel wat kunnen we met elkaar doen, welke werkprocessen zijn er en hoe pakken we dat samen aan en zorgen we ervoor dat we zo goed mogelijk de Rotterdammer van dienst zijn.”, stelt Buijing. “Samen met MvR hebben we een trainingsaanbod ontwikkeld. De trainingen zijn gericht op gebruikers, raadplegers, key-users en leidinggevenden. Het gaat zowel om een introductietraining wat Zaakgewijs Werken betekent als om knoppentraininingen van het zaaksysteem (e-suite) en een speciale training voor leidinggevenden. Volgens Buijing is de gemeente Rotterdam erg content over het trainingspakket zoals dat met MvR & Partners is afgesproken.

“De stap voor stap begeleiding rond de invoering van Zaakgewijs Werken in de hele organisatie van de omvang van Rotterdam en de training van medewerkers die Zaakgewijs gaan werken in hun processen is weer een uitdagende opdracht voor MvR”, stelt Meike Mulder, partner MvR & Partners. MvR & Partners is specialist in digitaliserings­projecten en de invoering en begeleiding daarvan bij (semi)-overheidsorganisaties. “Onze expertise en trainingsprogramma’s sluiten duidelijk goed aan bij de behoefte die (lokale) overheden zoals de gemeente Rotterdam hebben.” 

Over MvR & Partners
MvR & Partners is in 2011 opgericht vanuit de overtuiging dat de snel toenemende digitalisering een grote verandering voor de overheid betekent. Onze missie is om deze verandering te begeleiden en de voordelen van digitaliseren voor (semi-)overheidsorganisaties, de mensen die daar werken én de maatschappij te helpen realiseren. MvR & Partners levert/begeleidt digitaliseringstrajecten met adviseurs die dit vakgebied door en door kennen. Onze adviseurs zetten met energie en overtuiging hun expertise in, om onze opdrachtgevers te laten excelleren in de digitale (r)evolutie. Onze diensten concentreren zich rondom projectbegeleiding, procesverbetering en opleidingstrajecten bij de invoering van digitaal samenwerken en informatiemanagement. Voor meer informatie: www.mvr.nl


Noot voor de redactie:
Voor redactionele informatie kunt u contact opnemen met Influx PR, Jakob Brons, telefoon: 055 3663034 of e-mail: mvr@influx-pr.com

donderdag 1 december 2016

Flexorganisatie In Person digitaliseert uitzendproces met IntraOffice van IntraData

In Person maakt gebruik van IntraOffice van IntraData (onderdeel van de Solipsisgroep) voor volledige digitalisering van het uitzendproces, waaronder het digitaal rechtsgeldig ondertekenen van arbeidscontracten en overige documenten en het elektronisch archiveren hiervan. Na een persoonlijke intake hoeven flexkrachten niet meer fysiek langs te komen op een van de vestigingen. Zij kunnen het contract thuis, op de tablet of smartphone ondertekenen. In Person ziet IntraOffice als een onderscheidende tool om flexkrachten in een sterk competitieve markt beter en sneller aan zich te binden. In een wereld die steeds mobieler wordt is het belangrijk om flexkrachten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn  en snel te kunnen handelen.

In Person is uitgegroeid van klassiek uitzendbureau naar een specialist in flexibele arbeid met focus op in-house (70% van de omzet). In Person biedt hiervoor een breed portfolio van detacheren, uitzenden, mobiliteit tot en met recruitment. “De markt gaat goed, e-commerce gaat heel hard en ook het aantal medewerkers groeit gestaag”, aldus Ralph Hoogerhuis, financieel directeur bij In Person. “Op dit moment heeft In Person zo’n 250 mensen in dienst en gaat dit jaar naar verwachting de 160 miljoen euro omzet overstijgen. Een mooie groei, maar dit maakt het tevens belangrijk om steeds efficiënter te opereren. Dat kan alleen door op veel vlakken processen te automatiseren.” Dit was dan ook de aanleiding voor In Person om op zoek te gaan naar een oplossing voor het digitaal afhandelen van documenten in het uitzendproces. Hoogerhuis: “De markt vereist dit inmiddels en zonder automatisering is de efficiency en effectiviteit niet te waarborgen en verlies je de concurrentieslag. We zitten nu in de fase dat we bij tenders als serieuze speler worden meegenomen tussen de grotere partijen. We zijn trots dat we onlangs de RAI als organisatie hebben kunnen bijtekenen als nieuwe klant.”

Duidelijke business case
De business case voor In Person is duidelijk. Flexkrachten hoeven nog maar één keer op locatie te komen en dat is tijdens de intake. Hoogerhuis: “Wij hechten nog steeds veel waarde aan persoonlijk contact, dus deze eenmalige persoonlijke kennismaking houden we in stand, de rest van het uitzendproces is nu volledig gedigitaliseerd met IntraOffice. Ander voordeel is de digitale borging van documenten. Voorheen deden we alles handmatig. Nu beschikken we over een digitaal archief in plaats van hard copy op papier, waardoor de documenten nu altijd en overal digitaal beschikbaar zijn. Bovendien hebben we in één oogopslag inzichtelijk wat wel/niet op orde is. Hiervoor hoeven we niet meer een heel dossier door te spitten, wat altijd heel bewerkelijk was. Nog een pluspunt is de mogelijkheid van IntraOffice om met één handtekening meerdere documenten te kunnen ondertekenen.”

Bottom-up
Hoogerhuis is tevreden over de samenwerking met IntraData evenals over de kwaliteit van de IntraOffice-oplossing. “Het mooie is bovendien dat dit niet top-down is opgelegd, maar bottom-up vanuit verschillende wensen van onze vestigingen. Het allereerste contact met IntraData dateert alweer van een tijdje terug en verliep via een van onze medewerkers. Hij liep in zijn dagelijkse praktijk tegen een aantal zaken aan en uitte de wens om te komen tot een werkwijze die los van personen effectief en efficiënt is. We vonden in IntraData de juiste strategische partner.”

Voor de toekomst heeft In Person de wens om ook de dossiers van de eigen medewerkers te digitaliseren via het IntraOffice portal. “Ons hoofdkantoor zit in Enschede. Voor onze mensen in de Randstad, niet echt in de buurt. Digitalisering van hun dossiers betekent ook intern een efficiencyslag en snel kunnen schakelen”, aldus Hoogerhuis.

Goossen de Bruin, Managing Director van de Solipsisgroep: “Verwerking op papier is duur, bewerkelijk, foutgevoelig en niet duurzaam. 100% papiervrij ontwikkelt zich als de nieuwe standaard.De implementatie en samenwerking met In Person is voorspoedig verlopen. De In Person organisatie is sterk groeiende waardoor de noodzaak tot innovatie en verbetering automatisch meegroeit. Verdere digitalisering van de procesafhandeling is dan snel de richting waaraan wordt gedacht om de zaken beter en efficiënter te regelen. Onze oplossing IntraOffice biedt hierin een concrete bouwsteen en is bovendien eenvoudig aan te sluiten op het bestaande klantproces. Door onze oplossing steeds meer als SaaS-dienst vanuit de Cloud te gaan leveren, kan implementatie steeds sneller en voordeliger worden aangeboden. Dit verlaagt de keuzedrempel voor nieuwe klanten.”

Partnership tussen Carerix en CVmonitor maakt snelle, online screening van cv’s beschikbaar voor recruitmentsector

Carerix en CVmonitor gaan een samenwerking aan waarbij het online platform van CVmonitor voor het digitaal checken en keurmerken van cv’s, volledig wordt geïntegreerd binnen het Carerix-platform. Hierdoor kunnen recruiters binnen hun vertrouwde Carerix-omgeving met één druk op de knop een snelle, digitale check doen van de gegevens van een kandidaat. Dit betekent voor beide partijen een flinke efficiencyslag. Kandidaten halen binnen enkele minuten hun gegevens op bij onder andere overheidsinstanties en slaan deze op in hun digitale kluis. Recruiters hebben op hun beurt snel en digitaal het cv beschikbaar met verschillende gevalideerde gegevens.

CVmonitor is een jong bedrijf dat vier en half jaar geleden in het leven geroepen om onder meer bij te dragen aan verdere digitalisering van het sollicitatieproces. “Hier komt nog steeds veel papier bij kijken”, aldus oud-minister Rita Verdonk, CEO van CVmonitor. “Wij hebben een basissysteem ontwikkeld voor een persoonlijke digitale kluis die door een sollicitant gevuld kan worden met gegevens vanuit verschillende Rijksoverheidsdatabases. Denk aan diploma’s, opleidingsgegevens via DUO, het rijbewijs via het RDW of de werkhistorie via het UWV. Sollicitanten hoeven dit maar één keer te doen en kunnen vervolgens deze gegevens openstellen voor de werkgever/recruiter. Cruciaal hierbij is dat de sollicitant altijd de regie houdt over z’n eigen gegevens. Zo blijft de privacy altijd gewaarborgd.

Strategisch partnership
“In onze zoektocht naar strategische partners kwam Carerix als één van de eersten voorbij”, aldus Verdonk. “Carerix is een van de topspelers op de Nederlandse markt voor recruitmentsoftware en heeft bovendien een volledig modulair platform. Onze samenwerking verhoogt de effectiviteit en transparantie van het recruitmentproces. Recruiters hoeven geen tijd meer te besteden aan het opvragen en valideren van diploma’s, rijbewijs of geldig ID. Dit neem CVmonitor digitaal van hen over. In plaats daarvan kunnen zij meer focussen op de echt belangrijke dingen binnen een recruitmentproces zoals de motivatie van een kandidaat en wat hij of zij denkt mee te brengen voor een organisatie. Dit zorgt uiteindelijk voor een kwalitatief betere match.”

Snelheid en validatie bij betrouwbare bronnen
Ook Carerix CEO Reinald Snik ziet steeds vaker dat cv’s niet altijd de juiste waarheid bevatten. “Kandidaten en freelancers zetten de waarheid soms een beetje naar hun hand. We zien zelfs voorbeelden waarbij ook officiële documenten, zoals rijbewijzen of diploma’s worden aangepast. Lastig voor de recruiter, want aan hem of haar de taak om alles te valideren. Dit is een omslachtig en tijdrovend proces. De online validatie die we met CVmonitor toevoegen is voor recruiters een waardevolle en tijdsbesparende toevoeging. En last but not least, het verhoogt ook de betrouwbaarheid van de Intermediair richting opdrachtgever.”

woensdag 30 november 2016

Nieuw logo Sytac: samenwerking, integrale oplossingen en continue verbindingenHaarlem, 30 november 2016 -- Sytac IT Consulting, expert op het gebied van Java en front-end technologieën, heeft tijdens de J-Fall conferentie een nieuw logo geïntroduceerd. Sytac is een gespecialiseerd Java & Tester consultancy organisatie. Met ongeveer 200 consultants op project bij grote organisaties weet Sytac als geen ander hoe belangrijk het is voor de klant om de continuïteit en kwaliteit te borgen. Consultants hebben allemaal een gedegen achtergrond en minimaal 7 jaar praktijkervaring. Het nieuwe Sytac-logo dient als basis voor het verbeteren van de huisstijl en de website, die in het voorjaar van 2017 wordt doorgevoerd.

Het nieuwe logo is gebaseerd op de zeshoekige vorm als symbool van grenzeloze samenwerking, integrale oplossingen en continue verbindingen tussen verschillende technologieën. De verschillende tinten oranje staan voor gebalanceerde rust, perspectief en vertrouwen.
Sytac richt zich voornamelijk op organisaties in de luchtvaart, bancaire sector en overheid met het verzorgen van tijdelijke inhuur van Java & Tester expertise. Ook het inrichten van volledige (Scrum) teams en (turnkey) ontwikkelopdrachten behoort tot de core business.

Volgens Bert Kraaikamp, de CEO van Sytac die tien jaar geleden het bedrijf oprichtte, reflecteert het nieuwe logo de kracht en de plek die Sytac inneemt als gespecialiseerd Java & Tester consultancy organisatie. “Het nieuwe logo geeft de kernwaarden van Sytac goed weer.  Dat wordt ook door klanten erkend. Mede hierdoor heeft Sytac zeer interessante en grote projecten en de waardering van onze klanten is zeer hoog.  De jaarlijkse ‘bijna onstuimige’ maar gecontroleerde groei van Sytac is daaraan te danken. Dit is ook de grondslag voor de ontwikkeling van het nieuwe Sytac-logo met als achterliggend idee de duidelijke plek die Sytac inneemt: we hechten veel waarde aan kwaliteit en onze voorkeur om met bewezen technologieproducten en technieken te werken. Om up-to-date te blijven over nieuwe ontwikkelingen besteden wij natuurlijk ook veel aandacht aan kennisoverdracht.”
De klant kan ook voor (turn-key) ontwikkelopdrachten bij Sytac terecht voor Java backend/front-end en Mobile expertise. De ontwikkelopdracht kan zowel bij de klant, bij hun ontwikkelomgeving worden gerealiseerd, als op de ontwikkelomgeving bij Sytac in Haarlem. Twee maal per jaar wordt Sytac door de leveranciersmanagers van de klanten geëvalueerd en de gemiddelde score is 95%.
“Voordat wij een consultant voorstellen aan de klant, vinden wij het belangrijk om goed te begrijpen waaraan de consultant moet voldoen. Wij selecteren niet alleen op de technische maar ook op de persoonlijke skills. Uitsluitend bij een match die hoger is dan 90% stellen wij een van onze consultants voor”
, aldus Kraaikamp.
Sytac IT Consulting - Rozenstraat 1 - 2011 LS Haarlem.
Tel. 023 532 09 32 –
info@sytac.nl

Over Sytac IT Consulting

Met meer dan 200 medewerkers in Nederland is Sytac de vertrouwde partner van vele grote bedrijven voor projecten in Java en Agile-ontwikkeling. Vanuit Haarlem (NL) en Milaan (I) werken de Sytac consultants zowel in heel Nederland als internationaal.
Meer informatie:
www.sytac.nl


Voor redactionele informatie:
Influx PR, Jakob Brons, telefoon: 055-3663034, e-mail: sytac@influx-pr.com

vrijdag 25 november 2016

Toshiba Tec lanceert de storeMate Order Picking app

Toshiba Tec lanceert de Order Picking app die samen met partner Appvantages is ontwikkeld. De Android-app vereenvoudigt voor retailers de afhandeling van weborders en draagt bij aan de optimalisering van de serviceverlening aan de consument. De consument bestelt online (via het web of via een app) boodschappen en geeft aan of het een bezorg- of afhaalorder betreft. De ‘weborder’ wordt door de Order Picking app ‘ingelezen’ en gesorteerd op basis van de indeling van de betreffende vestiging. Het winkelpersoneel kan op deze wijze snel en efficiënt de boodschappen klaarzetten voor bezorging of pick-up. 

Kenmerken Order Picking app
·         Overzichtelijke dashboardfunctie met weborders;
·         Overzichtelijke ‘looplijsten’ en efficiënte routebepaling voor het winkelpersoneel;
·         Automatisch matchen en afstrepen van gescande producten;
·         Toevoegen van alternatieve producten of verpakkingen;
·         Toevoegen en of bewerking van opmerkingen vanuit de verzamelaar;
·         Eenvoudige toevoeging van service-items zoals o.a. zegels en statiegeldproducten;
·         Intuïtieve grafische user interface;
·         Onafhankelijke app te koppelen met iedere willekeurige webshop.

Connected World
Toshiba blijft samen met stakeholders continu innoveren om in te spelen op de veranderende markt. Neem de digitalisering van de wereld om ons heen. ‘Shopping in een Connected World’ heeft de nodige impact. De fysieke winkel en de webwinkel zijn niet langer aparte werelden. Alles is met elkaar verbonden en wordt steeds meer geïntegreerd.

Jean-Paul Lardenoye, Sales Manager Retail bij Toshiba Tec Netherlands: “We hebben een scala aan initiatieven gepland om het marktaandeel van onze Retail Solutions Business in Food en Non-Food verder te vergroten. Wij blijven innovatieve oplossingen creëren om aan de wensen en eisen van onze klanten te kunnen voldoen. Door in te spelen op trends via onder andere deze Order Picking app kunnen we de veranderlijke consument steeds opnieuw een superieure winkelervaring bieden.”

Voor nadere informatie: TOSHIBA TEC Netherlands Retail Information Systems N.V. Duwboot 31, 3991 CD HOUTEN, Telefoon: +31 (0)30-6348602 of Gerben.vanScherrenburg@toshibatec-eu.nl


dinsdag 22 november 2016

Uitbreiding dienstverlening met twee nieuwe consultants bij MvR & Partners


Vleuten – 22 november 2016 –  MvR & Partners, specialist in digitaliseringstrajecten en de invoering en begeleiding daarvan bij (semi)-overheidsorganisaties, heeft twee nieuwe consultants aangesteld  die de dienstverlening van MvR verder uitbreiden en optimaliseren.  Annemarie Hooijmans gaat zich als consultant digitalisering bezighouden met digitaliseringstrajecten, zaakgericht werken en procesoptimalisatie. Junior consultant Charlotte Collot d’Escury zal onder meer digitaliseringstrajecten gaan begeleiden en ondersteunen en trainingen geven op het gebied van zaakgericht werken.
Annemarie Hooijmans (32)  is aangesteld als consultant digitalisering bij MvR. In die hoedanigheid gaat zij digitaliseringstrajecten begeleiden en zich bezighouden met  zaakgericht werken en procesoptimalisatie.  Zij wil organisaties helpen digitaal werken niet alleen te beschouwen als een technische verbeterslag, maar te verankeren in het bedrijfs-DNA. Dat bereik je volgens haar alleen door de medewerkers zelf onderdeel te maken van het verandertraject. Bij haar vorige werkgever deed Annemarie Hooijmans ruime ervaring op als projectleider en bestuursadviseur op het gebied van organisatorische ontwikkelingen en gemeenschappelijke regelingen.
Charlotte Collot d’Escury (26) is afgestudeerd in Recht & Onderneming en heeft ook een master Organisaties, verandering & management op zak. Bij MvR gaat zij als junior consultant digitaliseringsprojecten begeleiden en ondersteunen. Ook onderzoeken en het verzorgen van trainingen op het gebied van zaakgericht werken vallen onder haar werkterrein. Ze hoopt klanten te kunnen ondersteunen in het transitieproces naar digitalisering. Met daarin niet alleen aandacht voor het ICT-gedeelte, maar vooral oog voor het menselijke aspect.  Voor ze bij MvR in dienst trad, werkte ze als commercieel medewerker en deed daarmee ook de nodige verkoopervaring op. 
Robert Mekking, partner MvR & Partners, is erg blij met de aanstelling van de twee nieuwe consultants. “Het helpen realiseren en het begeleiden van verandering bij digitaliserings­trajecten van (semi-)overheidsorganisaties, de mensen die daar werken én de maatschappij is ons werkterrein. Kennis van zaken, een creatief denkvermogen en een resultaatgerichte instelling zijn daarbij essentieel. Annemarie en Charlotte passen in dat plaatje. Met hun ruime ervaring, achtergrond en persoonlijke betrokkenheid zijn zij een welkome aanvulling in ons team en dragen zij bij aan de verdere groei en ontwikkeling van MvR & Partners.”
Annemarie Hooijmans
Charlotte Collot d’Escury
         
           

Over MvR & Partners
MvR & Partners is in 2011 opgericht vanuit de overtuiging dat de snel toenemende digitalisering een grote verandering voor de overheid betekent. Onze missie is om deze verandering te begeleiden en de voordelen van digitaliseren voor (semi-)overheidsorganisaties, de mensen die daar werken én de maatschappij te helpen realiseren. MvR & Partners levert/begeleidt digitaliseringstrajecten met adviseurs die dit vakgebied door en door kennen. Onze adviseurs zetten met energie en overtuiging hun expertise in, om onze opdrachtgevers te laten excelleren in de digitale (r)evolutie. Onze diensten concentreren zich rondom projectbegeleiding, procesverbetering en opleidingstrajecten bij de invoering van digitaal samenwerken en informatiemanagement. Voor meer informatie: www.mvr.nl

Noot voor de redactie:
Voor redactionele informatie kunt u contact opnemen met Influx PR, Jakob Brons, telefoon: 055 3663034 of e-mail: mvr@influx-pr.com

woensdag 2 november 2016

Migrato Documentclassificatie-software levert sterke verbetering bedrijfsrendement


Strijen, 2 november 2016-- Migrato introduceert een nieuwe methode van documentanalyse en -classificatie waardoor minimaal 90 procent van de documenten automatisch wordt geclassificeerd. Tot op heden kan met de huidige software en methodiek voor documentherkenning een 60 procent automatische documenttype bepaling worden bereikt. De nieuwe Migrato Documentclassificatie-software kan de productiviteit van een vaste groep classificatie­medewerkers tot 400 procent verhogen. Daarnaast werkt de software 24/7 waardoor het rendement van de organisatie sterk verbetert.

Bij het digitaliseren van ‘oud’ materiaal met een lange historie zoals personeel- en patiëntendossiers is er zelden sprake van vooraf bekende en goed gestructureerde documenten. Ook documenten en formulieren maken een ontwikkeling door. Een nieuw logo of opmaak, een andere indeling maar ook andere titels en begrippenkader. Externe documenten veranderen omdat nieuwe organisaties een bestaande regeling uitvoeren, door fusies van organisaties en door andere wet- en regelgeving.
De nieuwe methode van Migrato combineert meerdere analysemethodieken zoals documentlay-out analyse, documentzone indeling- en inhoudsanalyse, contextanalyse van de kop- en bodytekst aangevuld met specifieke bedrijfsproces gerelateerde regels met betrekking tot trefwoordcombinatie en syntaxregels. De gewogen combinatie van al deze technieken benadert in hoge mate de menselijke manier van documentclassificatie en keyword herkenning. Van eerst een algemene visuele analyse, via een meer gestructureerde tekstanalyse, een gedetailleerde analyse van zinnen en woordcombinaties tot en met de plaats van het document in het dossier. Door deze methodiek speciaal voor het HR-domein toe te passen kan nu al minimaal 90 procent van de documenten automatisch worden geclassificeerd.

Oscar Dubbeldam van Migrato: “De nieuwe methode geeft een significante reductie van het aantal nog handmatig te classificeren documenten en verhoogt daarmee het projectrendement substantieel. Ook verloopt, door de inzet van software, het totale classificatieproces aanzienlijk sneller en wordt het classificatieresultaat veel stabieler. De resterende 10 procent niet automatisch geclassificeerde documenten zijn doorgaans handgeschreven brieven, slechte scans en algemene correspondentie die sowieso een visuele controle vereisen.”
Classificatie vraagt om nieuwe software
De huidige software maakt het noodzakelijk om eerst per documenttype en de varianten daarop een ‘documenttype voorbeeldset’ op te bouwen. Na uitgebreid testen wordt dan een 60 procent automatische documenttype bepaling bereikt. De resterende 40 procent moet dan nog steeds handmatig moeten worden verwerkt. Daarbij is gebleken dat een uniforme classificatie van de documenten door meerdere personen foutgevoelig is. Voor kleine projecten is de personele afhankelijkheid nog wel haalbaar, maar bij een project met honderdduizenden documenten vraagt dit om een grote groep aan getrainde medewerkers. Ook vereist het een grote inspanning en investering om voor alle historische documenten een typedefinitie te maken of de software met een representatieve referentieset te trainen.  Vermindering van de handmatige classificatie is alleen mogelijk door de 60 procent automatische documentclassificatie te verhogen.
“De Migrato software heeft haar kwaliteit van documentanalyse en -classificatie al in diverse operationele HR-dossier classificatieprojecten bewezen; zowel voor organisaties zelf als voor document scan- en classificatiedienstverleners”, aldus Oscar Dubbeldam. “We richten ons primair op de markt van de dienstverleners. Zij kunnen met deze software - in vergelijking met de resultaten van bestaande documentherkenning en classificatiesoftware - de productiviteit van een vaste groep classificatiemedewerkers tot 400 procent verhogen en aldus de kosten van een vaste classificatiegroep verkleinen. Daarnaast werkt de software 24/7 zodat ook buiten de regulieren kantooruren classificatiewerk en daardoor verhoging van het organisatierendement kan plaatsvinden.”
Migrato B.V. - Oscar Dubbeldam - www.migrato.nl - E: oscar.dubbeldam@migrato.nl  - T: +31 (0)6 50734796

Over Migrato

Migrato levert systeemintegratie- en projectimplementatiediensten op het gebied van contentclassificatie, optimalisatie en migratie. De medewerkers van Migrato hebben een lange staat van dienst in de Nederlandse document- en contentmanagement markt, met specifieke kennis van de financiële en industriële sector en daarin actuele thema’s. Het succes van Migrato is direct gekoppeld aan het vermogen om maatwerkexpertise en oplossingen te leveren die latent aanwezige content omzet in voor een organisatie actuele kennis. Meer informatie: www.migrato.nl

Voor redactionele informatie: Influx PR – Jakob Brons – T: 055-3663034 – E: jakob@influx-pr.com  

woensdag 26 oktober 2016

Samenwerking DeLorentz & Partners en Uniserver

                                                                                                    
Samenwerking DeLorentz & Partners en Uniserver
Garanderen van kwaliteit en flexibiliteit binnen (cloud) infrastructuur
Alkmaar/Hilversum, 26 oktober 2016 -- Om de klanten kwaliteit en flexibiliteit te garanderen binnen de (cloud-)infrastructuur heeft DeLorentz & Partners gekozen voor een intensieve samenwerking met Uniserver. Met de keuze voor Uniserver kan DeLorentz & Partners nog beter inspelen op de ICT behoefte van haar klanten.
DeLorentz & Partners stelt dat het voor haar opdrachtgevers, die zich voornamelijk in de Hospitality, Private Equity, Pensioenfondsen, Goede Doelen en de Zorg bevinden, steeds belangrijker wordt dat certificering en heldere afspraken gewaarborgd dienen te zijn (o.a. in SLA’s). “Met Uniserver hadden we direct een goede klik, maar belangrijker… op basis van metingen is duidelijk dat het een aantoonbaar goed hostingplatform biedt. Voor de continuïteit van onze klanten èn onze dienstverlening is dat essentieel. Net zoals de ISO 27001 certificering.”
DeLorentz & Partners werkt als ketenregisseur, begeleidt en adviseert haar opdrachtgevers naar een passende oplossing in het proces van ontwerp, bouw tot en met beheer en support (24/7). Voor onze klanten betekent dit één aanspreekpunt. DeLorentz & Partners neemt haar verantwoordelijkheid oftewel ‘ownership’ voor de netwerk- en cloudoplossingen, waarbij security een voorname rol speelt.
“Uniserver werkt samen met sterke partners die IT voor hun klanten vereenvoudigen en ze naar de cloud begeleiden. We zijn trots op het partnership met DeLorentz & Partners”, stelt Daniëlle Vogelenzang, Commercieel Directeur Uniserver. “Dankzij onze samenwerking worden klanten van DeLorentz & Partners vanaf het eerste tot en met het laatste moment op de beste manier door het hele traject geloodst.”Over DeLorentz & Partners
DeLorentz & Partners is opgericht in 1999 en door middel van autonome groei uitgegroeid tot een toonaangevend ICT bedrijf binnen het gebied van netwerk infrastructuur en cloud oplossingen.
Voor meer info bezoek de website: www.delorentz.nlOver Uniserver

Uniserver is sinds 2000 koploper in cloudhosting in Nederland en gelooft dat samenwerking leidt tot de beste resultaten op centraal opgestelde IT. Uniserver levert kwalitatief hoogwaardige cloudcapaciteit met hoge beschikbaarheid. Klanten profiteren van cloud- en businessoplossingen op basis van efficiency, kwaliteit en innovatie.
Uniserver streeft ernaar het leven van IT-partners en klanten makkelijker te maken door complexiteit uit IT-infrastructuur te versimpelen.
Als Nederlandse kwaliteits cloudprovider met Nederlandse infrastructuur en 24/7 helpdesk heeft Uniserver bewezen een uitstekende cloudpartner te zijn voor IT-specialisten, die ter invulling van hun datacenterbehoeften meer zoeken dan een traditionele webhoster.
Meer informatie: www.uniserver.nl


Noot voor de redactie:
Voor redactionele informatie kunt u contact opnemen met Influx PR, Jakob Brons, telefoon: 055 3663034 of e-mail: Uniserver@influx-pr.com

dinsdag 25 oktober 2016

Frama Nederland gaat partnership aan met LetMeShip

Toegang tot online platform voor verzending express post in binnen- en buitenland
Gorinchem, 25 oktober 2016 – Frama Nederland, expert in gebruiksvriendelijke oplossingen voor postverzending, verwerking en persoonlijke communicatie, is een samenwerking aangegaan met de online multi-carrier LetMeShip. Frama klanten krijgen via de online portal MijnFrama direct toegang tot de verzendkostencalculator van LetMeShip en betalen gereduceerde tarieven voor hun express post. In slechts vier stappen heeft de klant een overzicht van vervoerders en kiest vervolgens de meest gunstige om het pakket per express te verzenden in binnen- en buitenland.

Express verzending
Expressverzending van urgente pakketten en documenten binnen Nederland en Europa worden nog op de dag van de boeking afgehaald en de volgende dag bezorgd, indien gewenst met specifieke tijdopties. Dankzij het partnership met LetMeShip betalen Frama-klanten geen basisfee en geldt er geen minimum voor het aantal zendingen. Andere belangrijke voordelen zijn geen verborgen kosten, geen bindend contract en de mogelijkheid om vervoerdersonafhankelijk te vergelijken.

Hans van Essen, directeur Frama Nederland: “Wij denken door ons partnership met LetMeShip een mooie aanvulling te hebben voor onze online portal MijnFrama. De zakelijke klant heeft nu één ingang voor al zijn postzaken waarmee wij hem volledig ontzorgen. Daarmee zijn we de optimale schakel tussen verzender en ontvanger in het MKB; en dat 24/7 via MijnFrama.nl.”


Mark Winkelmann, directeur LetMeShip: “LetMeShip.nl is een prijsvergelijkingswebsite en verzendplatform voor zakelijke klanten dat een breed scala van pakketdiensten centraal vanuit één enkele bron aanbiedt. In Frama hebben wij niet alleen een specialist gevonden op het gebied van innovatief verwerken van alle postzaken in Nederland maar ook een partner om de Nederlandse markt optimaal te kunnen bedienen.”

MvR leidt 800 medewerkers Meerinzicht op aan de hand van games en praktijk - Zaakgericht WerkenZaakgericht Werken - MvR leidt 800 medewerkers Meerinzicht op aan de hand van games en praktijk:
‘Snel, efficiënt, adequaat en stimulerend’

HARDERWIJK/VLEUTEN – 25 oktober 2016 - De gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde én hun Gemeenschappelijke Regeling (GR) Meerinzicht, hebben grote stappen gezet richting Zaakgericht Werken (ZGW). Daarbij onderkenden ze dat ZGW meer is dan een nieuw systeem invoeren: het gaat om een serieuze organisatieverandering. MvR Academy, onderdeel van het portfolio van MvR & Partners, stond de partijen bij in deze transitie naar ZGW. “Snel, efficiënt, adequaat en stimulerend”, aldus Heleen Koornberg, lid van het projectteam ZGW en belast met juist die opleiding, bewustmaking en begeleiding van de 800 medewerkers.
De selectie, aanschaf en implementatie van een zaaksysteem is één ding; ermee gaan werken en zorgen dat medewerkers mee (kunnen) gaan in de nieuwe werkwijze gaat nog een stap verder. Koornberg: “De geplande opleiding door onze eigen mensen kwam naarmate het project vorderde onder druk te staan. We besloten daarop de vraag in de markt uit te zetten, waarop MvR & Partners heel adequaat reageerde. Zij legden een passend prijskaartje en strakke planning neer om alle 800 medewerkers voor te bereiden op de nieuwe situatie, zowel qua bewustwording over Zaakgericht Werken als qua praktische kennis over het systeem.”
MvR heeft het hele opleidingstraject uit handen genomen en de organisaties zoveel als mogelijk op gelijk niveau gebracht.
“Door onze ervaring met inbedding van Zaakgericht Werken in organisaties, hebben wij geleerd dat opleidingen een belangrijk veranderinstrument zijn. Al deze ervaring, gecombineerd met kennis van veel zaaksystemen, staat klaar om ingezet te worden op het moment dat gemeenten die nodig hebben. Dat stelt MvR Academy in staat om steeds snel en met hoge kwaliteit trainingen te leveren, ook als het gaat om grote groepen cursisten”, stelt Robert Mekking, partner MvR & Partners.

Over MvR & Partners
MvR & Partners is in 2011 opgericht vanuit de overtuiging dat de snel toenemende digitalisering de overheid dichter naar de burger kan brengen. Onze missie is om deze verandering te begeleiden en de voordelen van digitaliseren voor (semi-)overheidsorganisaties, de mensen die daar werken én de maatschappij te helpen realiseren.
MvR & Partners levert/begeleidt digitaliseringstrajecten met adviseurs die dit vakgebied door en door kennen. Onze adviseurs zetten met energie en overtuiging hun expertise in, om onze opdrachtgevers te laten excelleren in de digitale (r)evolutie. Onze diensten concentreren zich rondom projectbegeleiding, procesverbetering en opleidingstrajecten bij de invoering van digitaal samenwerken en informatiemanagement. Voor meer informatie: www.mvr.nl


Noot voor de redactie:
Voor redactionele informatie kunt u contact opnemen met Influx PR, Jakob Brons, telefoon: 055 3663034 of e-mail: mvr@influx-pr.com

Samenwerking Carerix en Hogeschool voor Recruitment

‘Delen van kennis en kunde versterkt recruitment en arbeidsbemiddeling’

Delft/Oosterbeek, 25 oktober 2016 – Carerix, leverancier van recruitment- en detacheringssystemen, is een samenwerking aangegaan met de Hogeschool voor Recruitment (HvR). Doelstelling van de samenwerking is het delen van kennis voor en tijdens de opleiding voor vakbekwame recruiters op het hoogst mogelijke niveau. De opleiding aan de HvR is sterk praktijkgericht. Daardoor behalen deelnemers direct meer wervingsresultaat, zijn meer vakbekwaam en bouwen direct een sterk eigen portfolio op. Mede dankzij het partnership met Carerix wordt de kennis van deelnemers aan de opleiding over recruitment- en detacheringssystemen op een zo hoog mogelijk peil gebracht.

De Hogeschool voor Recruitment is 1 oktober 2015 van start gegaan. Met de sterk aantrekkende vraag naar recruiters en het sterk afgenomen aanbod van recruiters, is er een gat ontstaan in vraag en aanbod. Parallel daaraan is het een specialistisch vakgebied dat de laatste jaren sterk verandert. Dit onder andere door het gebruik van social media, de impact van mobile, nieuwe recruitment software en technieken en recruitmentdata.

“Het opzetten van een sterk eigen netwerk is erg belangrijk voor recruiters”, zegt Ellen van Hierden, directeur van ARTRA en één van de initiatiefnemers van de HvR. “Bemiddelen van mensen is een vak… hoe moet je een intake doen? wat is het belang van ondersteunende techniek en software? Door het partnership met Carerix werken we nu samen met de marktleider op het gebied van software-ondersteuning zoals CRM- en ATS-systemen (Applicant Tracking System). Door het delen van kennis wordt de branche in de breedte slimmer; deze samenwerking toont aan dat we het elkaar gunnen dat mensen goed geïnformeerd zijn en dat geldt zowel voor partners als klanten/studenten.”

Binnen de doelstelling van de HvR om ‘Recruitment naar een hoger niveau’ te tillen door goede opleiding en trainingen – maar ook door gebruik te maken van de beste ondersteunende systemen – worden bij Carerix op locatie door de HvR gastcolleges verzorgd. Daarnaast neemt Carerix plaats in de examencommissie. Hiermee wordt het belang van techniek en ondersteunende software binnen de opleiding aan de Hogeschool voor Recruitment duidelijk onderstreept.

Reinald Snik, directeur van Carerix, stelt dat Carerix door de samenwerking met de HvR een duidelijke bijdrage levert aan de kennis en ontwikkeling van de branche. “Met onze recruitment- en detacheringssystemen voor personeelsintermediairs en HR-afdelingen van bedrijven hebben we een standaard in de markt gezet die ervoor zorgt dat recruiters en hiring manager zo optimaal mogelijk kunnen (samen)werken. Candidate experience maar ook de customer en user experience zijn daarbij van essentieel belang.”

maandag 24 oktober 2016

Stadermann Luiten Advocaten voegt iManage Work toe aan haar online werkplekken die worden beheerd door Xinno

                     
                                                    

 Amsterdam, 24 oktober 2016 -- Stadermann Luiten Advocaten uit Rotterdam gaat het document management systeem (DMS) iManage Work in gebruik nemen als onderdeel van de door Xinno geleverde en beheerde online werkomgeving. Stadermann Luiten Advocaten is gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en gaat met iManage Work haar dienstverlening verder professionaliseren. In combinatie met de online werkplek van Xinno – die het kantoor voorziet van een volledige Microsoft Windows met Office werkomgeving in de Cloud – krijgen kantoren grip op al hun documenten en e-mails in één digitaal dossier.
Stadermann Luiten Advocaten ervaart een toenemende digitalisering bij zowel cliënten als de rechterlijke macht. “Cliënten willen vrijwel uitsluitend via de digitale snelweg communiceren en er is een toenemende stroom e-mail”, stelt Michel (L.M.) Koppenaal, kantoordirecteur. “Die vereiste - digitaal communiceren met onze cliënten – en de binnen korte termijn elektronische uitwisseling van dossiers met rechtbanken (het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak - KEI) zorgen voor veranderingen in de manier van werken voor advocaten en medewerkers. Maar het zal ook snel z’n vruchten afwerpen omdat het prettiger en efficiënter werken wordt.”
Volgens Michel Koppenaal biedt het  iManage Work platform, dat volledig integreert met Microsoft Office, de mogelijkheid om op de toekomst te zijn voorbereid. “Met iManage Work als onderdeel van de online werkplek van  Xinno is dit toonaangevende DMS nu ook binnen bereik van kantoren zoals Stadermann Luiten, waar ongeveer 35 mensen werken.” Het heeft krachtige mogelijkheden om de dossier- en documenthuishouding op een eenduidige en consistente wijze op orde te brengen. Daarnaast is het makkelijker om dossiers en documenten voor de hele organisatie (of delen daarvan) toegankelijk te maken en te bewaren. “Onze database (Kluwer Fidura) kunnen we blijven gebruiken zonder ‘omzetting’ omdat de database via iManage Work direct geïntegreerd kan worden. En het kostenplaatje op abonnementenbasis van de Xinno cloudoplossing is aantrekkelijk.”
Michel Koppenaal is er van overtuigd dat de verandering in werken voor de medewerkers van Stadermann Luiten erg positief zal zijn. “De zoekmogelijkheden zijn door iManage Work aanzienlijk verbeterd. Ieder document is beter te beveiligen en uit te wisselen. De werkplek van alle kantoormedewerkers wordt echt efficiënter en prettiger. Geen gesleep meer met dossiers maar direct elektronisch beschikbaar. En het belangrijkst: wij kunnen onze cliënten de dienstverlening  bieden die ze wensen; goed, digitaal en snel.”

Xinno B.V.
Buitenveldertselaan 106  x  1081 AB AMSTERDAM  x WEBSITE: WWW.XINNO.NL  x  TELEFOON: 020 242 0800

Over Stadermann Luiten Advocaten
Stadermann Luiten Advocaten legt zich geheel toe op het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht. Het kantoor streeft ernaar om werk van hoge kwaliteit te leveren. Die hoge kwaliteit moet tot uitdrukking komen in de vervaardigde documenten zoals adviezen en processtukken. Daarnaast vindt Stadermann Luiten Advocaten het ook van groot belang dat zij de cliënt een goede service verlenen. De advocaten onderscheiden zich door een persoonlijke en cliëntgerichte benadering.
Meer info:
www.stadermannluiten.nl  
Over Xinno
Xinno adviseert en levert ICT-oplossingen voor de advocatuur, het notariaat en zakelijke dienstverleners. Door de ruime ervaring met ICT-oplossingen bij middelgrote en grote advocatenkantoren beschikken de professionals van Xinno over de unieke combinatie van de kennis van branchespecifieke bedrijfsprocessen en het inzicht in innovatieve ICT-oplossingen voor de juridische dienstverleners. Xinno is daarmee als geen ander in staat producten, diensten en ideeën optimaal af te stemmen op de behoefte van de juridische professional.
Meer info: www.xinno.nl


Voor redactionele informatie: 
Influx PR - Jakob Brons - E:
xinno@influx-pr.com, tel.: 055 366 3034