dinsdag 20 oktober 2015

Solipsis Managed Services en Datacenter Brabant en sluiten strategisch partnership voor co-locatie en dedicated en private Cloud
Solipsis Managed Services uit Zaltbommel en Datacenter Brabant uit Waalwijk zijn een strategische samenwerking aangegaan op het gebied van co-locatie, dedicated en private Clouddiensten. Solipsis Managed Services kiest bewust voor het afnemen van een dedicated Cloudinfrastructuur om klanten een hoge vorm van beschikbaarheid, performance en security te kunnen garanderen. Beide partners delen de visie dat goede performance en hoge mate van beschikbaarheid van applicaties en data de sleutel zijn voor totale ontzorging van klanten.

Datacenters worden vandaag de dag breder ingezet dan alleen voor het onderbrengen van bedrijfskritische ICT-apparatuur. Steeds meer bedrijven kiezen naast co-locatie voor een Cloud-oplossing, waarbij Infrastructure-as-a-Service (IaaS) erg populair is. Datacenter Brabant biedt een eigen concept, dat voor ICT-dienstverleners zoals Solipsis Managed Services aantrekkelijk is omdat het op innovatieve wijze inspeelt op de groeiende vraag naar Cloud(en applicatie)-diensten. Datacenter Brabant is hierbij verantwoordelijk voor de afgesproken uptime van de infrastructuur, stroom en verbindingen. Solipsis Managed Services beschikt met de keuze voor dit concept over de mogelijkheid om klanten onder te brengen in een ‘private Cloud’, met gegarandeerde hoge beschikbaarheid, performance en beveiliging.

Marien van Bezooijen, directeur Solipsis Managed Services, ziet in Datacenter Brabant een partner met belangrijke toegevoegde waarde: “We hebben een partner gevonden die het IaaS en Saas-concept ook op technisch inhoudelijk niveau begrijpt. Datacenter Brabant heeft veel specialistische kennis in huis en weet hoe de business in elkaar steekt. In plaats van voor volume en goedkoop te kiezen, hebben wij bewust gekozen voor kwaliteit en gedegen kennis. Daarin lopen wij voorop ten opzichte van andere partijen in de markt. Samen met Datacenter Brabant zijn we voorbereid op verdere ontwikkeling en het volwassen worden van de Cloud.


Ook Gertjan Ketelaars, Sales Manager van Datacenter Brabant gelooft sterk in de kracht van het partnership: “Die zit vooral in de combinatie. We werken samen met een system integrator zonder in elkaars vaarwater te zitten. Dankzij het regionale karakter is het mogelijk om, ook buiten reguliere kantoortijden, snel te schakelen. We hebben hetzelfde DNA en hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel. De klant is koning en die moet het eerst geholpen worden.”

Bijzondere mijlpaal: Leeuwarden Digitaal live met SinglePoint-for-All (Split~Vision)


Eindhoven, 20 oktober 2015 - Met trots kijkt het team terug op de afgelopen negen maanden. Op een geweldige manier is samengewerkt aan het realiseren van de hoge ambitie van gemeente Leeuwarden. Microsoft SharePoint, ProjectServer en Lync vormen nu samen - onder de vlag van SinglePoint-for-All van Split~Vision - hét integraal platform voor digitaal werken. Zo'n 90 interne mensen en partners waren intensief betrokken. Allemaal in een actieve rol, onder de bezielende regie van programmamanager Henk IJbema. Het resultaat mag er zijn! Het digitale samenwerkingsplatform is live voor 1.400 medewerkers en een doorgroei naar 2.700.
Betrokkenheid, vertrouwen en gedrevenheid van alle partijen binnen Leeuwarden - waaronder bedrijfsvoering, Informatiemanagement en ICT, samen met partners Ilionx, Enable-U, IT-eye en IT-Cube - is tekenend voor dit succes en het goede gevoel dat heerst. "Een grote stap, ook voor ons, met als resultaat een succesvolle implementatie en blije mensen", aldus Klaas van der Heijden Directeur van Split~Vision.
"Het gaat om vertrouwen. Dat vertrouwen heeft Split~Vision ons getoond, samen met haar partners en onze interne mensen. Niet zeggen dat je iets gaat doen maar doe het en laat het zien. Er zijn als het nodig is, problemen echt aanpakken en oplossen; daarin herken je een partner. Dit traject levert ons, naast een ongekende efficiëntie, een geweldig gebruikersgemak op. Wat door ons in het aanbestedingsdocument is verwoord, heeft Split~Vision gerealiseerd en zelfs verrijkt", vertelt Eelke de Jong, opdrachtgever ‘Leeuwarden Digitaal', tijdens het feestelijke moment rond de livegang. Daarbij waren alle betrokkenen rond het project aanwezig.
Samen werken is samen doen
"Alle ervaringen van afgelopen vijf jaar en weten wat we wel en wat we niet wilden, is vertaald naar SinglePoint-for-All en nu werkelijkheid geworden. De beelden en de beleving die je vasthoudt, geven een heel goed gevoel en dat blijft hangen. Dit hebben we bereikt door intensief samen te werken, samen te discussiëren en vooral samen te doen", aldus Myra Schot, adviseur zaakgericht werken.
Jeroen Kremer, senior informatiemanager en Enterprise architect, die samen met Myra aan de basis stond van het bedenken van dit platform, voegt daaraan toe: "Alleen goed partnership levert een product op dat echt werkt voor een organisatie. Daarbij gaat het niet om samenwerken maar vooral om de manier waarop je met elkaar samenwerkt. Dat was voor mij een heel prettige en bijzondere ervaring".
De volgende stap
Een stabiele basis is dus gelegd en de motor voor het digitale platform draait met een groot aantal processen, zaaktypes, documenten enzovoort. Nu is het moment om door te pakken. De eerste acht gemeenten zijn al aangesloten op de infrastructuur van de gemeente Leeuwarden dat als Shared Service Centre dient. Zij gaan in de nabije toekomst ook aansluiten op dit digitale platform en het integraal zaak-, KCS- en projectensysteem. Daarbij gaat het niet alleen om het systeem dat hen ondersteunt maar vooral om de zo belangrijke bijbehorende verandering in denken en handelen.
"In de uitrol naar de organisatie gebruiken we een groeimodel zodat de gebruikers er geleidelijk aan kunnen wennen. Een ieder pakt nu de onderdelen die voor hem of haar relevant zijn zoals Digitale Projectenomgeving, Samenwerkingsomgeving, de MySite, registratieportaal enzovoort", zegt een enthousiaste Henk IJbema.
Nadere informatie over SinglePoint-for-All is te vinden op www.splitvision.nl of aan te vragen via info@splitvision.nl.

Over Split~Vision
Split~Vision is een Nederlandse adviesorganisatie en softwareontwikkelaar uit Eindhoven, gespecialiseerd in proces- en informatiemanagement. Daarbij ligt de focus op het kunnen aanbrengen van structuur in een organisatie. In de overgang naar volledige digitale klant- en zaakgerichte dienstverlening staan de verbindingen tussen bedrijfsvoering, informatie en ICT centraal. Tijd-, en plaats onafhankelijk kunnen werken in een geïntegreerde klant, project, zaak, DMS, object omgeving, dat is wat we willen. De beheerlast die daarbij komt kijken is veelal te hoog. Deze uitdaging is Split~Vision aangegaan, niet vanuit de techniek maar vanuit de bedrijfsvoering. En met succes! Door een unieke en krachtige visie op klant, organisatie en bedrijfsvoering en de realisatie van gemeentelijke visies met slimme geïntegreerde functionaliteiten zijn wij in staat om informatieverwerking en informatiemanagement voor organisatie en mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken.  Met een grote klantenkring in de overheid heeft Split~Vision veel kennis en ervaring in de integratie van informatie, processen en procedures in de overheid.
I-Controler is een door Split~Vision zelf ontwikkelde kernregistratie, informatie-, procesmanagement en architectuurtool voor centraal beheer van bedrijfsvoering, informatie en ICT en is inmiddels al door veel overheidsinstellingen met succes geïmplementeerd.
SinglePoint-For-All, de all-in-one SharePoint oplossing. SinglePoint-for-All biedt organisaties een integraal samenwerkingsplatform op basis van doelgroep specifieke portalen voor o.a. zaak, document, project, klant, object, DMS, RMA en meer.

Voor redactionele informatie:  Influx PR - Jakob Brons - E: jakob@influx-pr.com / Tel.: 055 366 3034

woensdag 14 oktober 2015

Big data levert steeds meer voorspellende recruitmentwaarde

Tweede paper van Carerix zoomt in op de beschikbaarheid van arbeidspotentieel met behulp van big data

Carerix, leverancier van recruitment- en detacheringssystemen voor personeelsintermediairs, heeft in samenwerking met de Intelligence Group een tweede paper uitgebracht in de trilogie: Toegang tot beschikbaar talent. Het recruitmentvak is volop in beweging op verschillende losse onderdelen. Hierbij vormt data de olie die deze innovaties aanjaagt. Hoe big die data is, is daarbij minder belangrijk. Relevanter is of de data ervoor zorgt dat men meer en makkelijker toegang krijgt tot beschikbaar talent. Dit tweede paper bevat concrete voorbeelden, ontwikkelingen en visie om de beschikbaarheid en wervingshaalbaarheid van doelgroepen en individuele personen vast te stellen met behulp van ‘big data’.

Voor 2020 zal de manier waarop werkgevers werven flink zijn veranderd. Op onderdelen wordt al gebruik gemaakt van producten en diensten gebaseerd op data, alleen zijn deze producten en diensten zijn meestal nog niet geïntegreerd in de recruitmentprocessen en -systemen. Dat dit gaat gebeuren is slechts nog een kwestie van tijd. Een mooie implementatie van big data is dat het recruitmentsysteem waarmee een organisatie werkt, bijvoorbeeld een verwachting gaat afgeven over het aantal sollicitaties dat ze mogen verwachten op basis van de kanalen die zijn ingezet en de arbeidsvoorwaarden en salaris die worden aangeboden. Datzelfde systeem zal ook aanbevelingen doen met welke arbeidsvoorwaarden en wervingsmedia andere resultaten te behalen zijn.

Business Case 2020
Het is de verwachting dat als recruiters in 2019 een vacature uploaden in de cloud, ze direct inzage krijgen in bijvoorbeeld het aantal beschikbare kandidaten in de eigen talentpool, de verwachte doorlooptijd van de vacature, de mate waarin de arbeidsvoorwaarden competitief zijn of de aantrekkelijkheid van de vacaturetekst. Maar ook aanbevelingen voor de beste wervingsmix, inhoudelijke aanpassingen o.b.v. cultuur of alternatieve functies en wervingsmogelijkheden behoren tot de mogelijkheden. Op basis van predictive analyses kan real time bekeken worden wat realistisch en haalbaar is voor een vacature en wervingsplan. Met een druk op de knop kunnen bijvoorbeeld de vacaturetekst of het geboden salaris worden aangepast, het wervingsplan worden uitgevoerd en/of de beschikbare kandidaten worden uitgenodigd. Al de hierboven genoemde opties bestaan al. Alleen zijn ze single source of als standalone optie beschikbaar binnen een systeem, applicatie, API of als webservice.

Beschikbaarheid op arbeidsmarktniveau
Het verhaal dat Google kan voorspellen dat er een griepepidemie op komst is, is één van de klassieke big data verhalen. Eenzelfde verhaal geldt ook voor de arbeidsmarkt. Toen in februari 2012 de sluiting van Nedcar dreigde, zagen de jobboards in Nederland een sterke toename van traffic en CV’s vanuit de omgeving Born. Op het laagste niveau is dus arbeidsmarktactiviteit op vacatureniveau te meten. Stel dat deze gegevens van alle vacatures in Nederland beschikbaar waren, dan was een real time ontwikkeling van vraag en aanbod mogelijk.

Beschikbaarheid op doelgroepniveau
Aan data en intelligence geen gebrek als het gaat om ‘beschikbaarheid op doelgroepniveau’. Partijen als Glassdoor maken er al insights van, maar de echte ontwikkelingen vinden momenteel plaats bij de recruitment- en vendor management systemen. Daar wordt geaggregeerde data uit de eigen systemen, zoals tarieven, aangeboden arbeidsvoorwaarden (uren, salaris, pensioen e.d.) gekoppeld aan doorloopsnelheid, reacties en conversie. Tegelijkertijd is het voor het einde van 2015 mogelijkom bij het uploaden van een vacature, een advies te krijgen met daarin de mate waarin de harde en zachte aspecten in de vacaturetekst aansluiten bij de beweegmotieven van de doelgroep en waar de gaps liggen. Wanneer deze recommendations gekoppeld worden aan historische data als doorlooptijd en conversie, zijn er predictions te maken over het te verwachten recruitmentresultaat per in te zetten wervingskanaal en/of mediatitel.

Beschikbaarheid op persoonsniveau
Uiteindelijk gaat het om de daadwerkelijke beschikbaarheid op persoonsniveau. Zeker wanneer de wervingsstrategie een sterk sourcings component in zich heeft. De effectiviteit van sourcing is een stuk groter als bekend is of een bepaald persoon beschikbaar is op de arbeidsmarkt. Big data maakt het mogelijk om een educated guess te maken of iemand beschikbaar is. Bijvoorbeeld als iemand plotseling op drie belangrijke punten zijn/haar LinkedIn profiel verandert. Ook de aanstelling van een nieuwe manager, reorganisaties of de lengte van het dienstverband, zijn indirecte indicaties van beschikbaarheid. Er zijn al algoritmen die 70 verschillende voorspellende indicatoren gebruiken in hun analyses op beschikbaarheid.

Reinald Snik, directeur Carerix “Niet alles van wat we hebben geschreven zal realiteit worden. Sterker nog, de echte verandering hebben we niet behandeld omdat we die nog niet kennen. Een ding is zeker, en dat is dat ons spel van ‘toegang tot beschikbaar talent’ verandert. De dag dat je met een nieuwe variant van Google Glass een alert in je oog krijgt als je op een borrel ‘beschikbaar talent’ tegenkomt komt steeds dichterbij...”


dinsdag 13 oktober 2015

Odin kondigt Plesk 12.5 aan met verbeterde gebruikersinterface en beveiligingApeldoorn / Londen -  13 Oktober 2015 - Odin kondigt de nieuwste release van Plesk 12.5 aan, de meest gebruikte webserver en websitemanagement tool. Plesk 12.5 bouwt verder op de lancering van Plesk 12 van vorig jaar om te voorzien in een verbeterde gebruikersinterface en meer up-sell mogelijkheden voor providers inclusief beveiligingsfuncties zoals Server Shield Plus en MagicSpam. Aan de kant van de serverbeheerder is er een volledig vernieuwde look voor mobiele apparaten waardoor het voor serviceproviders makkelijker is om te communiceren met klanten en de toegang tot zelf-reparatie tools. Plesk blijft vier verschillende edities bieden, gecreëerd voor de unieke behoeften van webbeheerders, applicatieontwikkelaars, web-professionals en hosting serviceproviders.
"Onze partners zijn op zoek naar hoogstaande diensten en meer mogelijkheden om hun klanten flexibiliteit en betere ondersteuning te bieden", zegt Bertil Brendeke, Regional Sales Director North West Europe Odin. "Plesk 12.5 maakt het mogelijk dat serviceproviders hun klanten beter bedienen met verbeterde beveiliging, add-ons en gebruikersinterface."
Plesk 12.5 omvat functies voor verbeterde ondersteuningsmogelijkhedenen gebruikerservaringen. Dankzij de nieuwe interface kunnen gebruikers vanuit één platform gemakkelijk hun websites installeren en beheren. Verbeterde migratiehulpmiddelen zorgen voor een eenvoudige overgang van oude naar nieuwe versies en migratie van cPanel. Plesk servers zijn makkelijker te onderhouden door serviceproviders en nieuwe gebruikers die niet aan het beheer van servers gewend zijn.
Geautomatiseerde reparatie- en herstel-functionaliteit (zelf-reparatie tools) is in Plesk 12.5 ingebouwd zodat veel technische problemen via zelf-reparatie mogelijk zijn zonder deskundige ondersteuning.
Verbeterde doelgroep focus voor websiteontwikkelaars: Door middel van de ingebouwde WordPress toolkit maakt Plesk 12.5 het mogelijk dat web-professionals thema's en plug-ins en masse beheren, terwijl de back-end administratieve eisen zijn vereenvoudigd.
De Sidekick.pro-extension helpt nieuwe functies te markeren zonder dat de gebruiker extra ondersteuning nodig heeft. Zelfbediening tutorials leiden gebruikers stap-voor-stap door taken middels tekst, spraak en visuele handleidingen.
Upgrade beveiliging met de mogelijkheid om Server Shield Plus toe te voegen: Deze CloudFlare WAF (web application firewall) stopt bedreigingen voordat ze de server bereiken, is actief in de periferie van het netwerk en installatie van extra hardware of software is niet nodig. Extra upgradet beveiligingsfuncties komen van nieuwe security packs, inclusief MagicSpam dat is opgenomen in de e-mailbeveiliging packs.
"We zijn erg blij om ServerShield Plus te lanceren als onderdeel van Plesk 12.5", stelt Maria Karaivanova, business development, CloudFlare. "Deze nieuwe versie van ServerShield geeft zowel hosting providers als Plesk servergebruikers toegang tot CloudFlare's webapplicatie firewall door het waarborgen van bescherming van de websites van klanten tegen gemeenschappelijke webbedreigingen en speciale aanvallen voordat ze hun servers te bereiken."
"Zeer verheugd zijn we om onze lange-termijn partnership met Odin voort te zetten en de gebruikers de nieuwe functies van onze managed en volledig beheerde VPS hosting oplossingen van de meest recente versie van Plesk te bieden," reageert J A Gregor, senior product manager, Media Temple. "Onze klanten willen we alleen de beste producten bieden via de nieuwste technologieën die beschikbaar zijn."
Andere Odin partners die momenteel Plesk 12.5 bieden zijn onder meer: Adplus, Diadem, Layershift, Netsonic, Simplyroot door LiWiNeA GmbH, Strato AG en ZNetLive.
Meer informatie over Plesk 12.5: zie de Odin-website. Een Plesk 12.5 video is hier via YouTube te bekijken.
Over Odin
Odin levert de software die de mogelijkheden van het cloud-ecosysteem ten volle benut; van kleine en lokale hosters tot een aantal van 's werelds grootste telecommunicatiebedrijven. Door de samenwerking met Odin krijgen serviceproviders toegang tot branche-expertise, een overzicht van de meest gevraagde cloudapplicaties en de meest uitgebreide selectie van software inclusief webserver management, servervirtualisatie, geautomatiseerde provisioning en facturering. Met kantoren in 15 landen ondersteunt Odin (onderdeel van Parallels) meer dan 10.000 serviceproviders bij het leveren van applicaties en clouddiensten aan meer dan 10 miljoen bedrijven in het MKB. Voor meer informatie: www.odin.com, volg ons op Twitter of like ons op Facebook.
Voor redactionele informatie:
Influx PR, Jakob Brons, telefoon: 055-3663034, e-mail: odin@influx-pr.com


donderdag 8 oktober 2015

Groot vertrouwen in SinglePoint-for-All door NEN2082 certificering


Eindhoven, 8 oktober 2015 - Split~Vision's geïntegreerde samenwerkingsplatform SinglePoint-for-All en beheertool I-Controler zijn in september 2015 officieel NEN2082 gecertificeerd. Deze op Microsoft SharePoint gebaseerde oplossing biedt groot vertrouwen door de compliance voor zowel zaak, document, klant, object en DMS als metadata en RMA. Hiermee is SinglePoint-for-All een van de weinige SharePoint 2013 oplossingen die deze belangrijke norm mag voeren.
"SinglePoint-for-All is een geïntegreerd zaaksysteem, dat op basis van een uniek en zeer geavanceerd metadatasysteem (I-Controler) alle facetten van informatievoorziening binnen een organisatie kan modelleren, sturen, vastleggen en archiveren. De applicatie kan zowel zaakgerichte als projectmatige informatie gestructureerd verwerken", aldus Geert-Jan van Bussel in de officiële rapportage.
De NEN 2082 is een officiële standaard voor Information Management softwareproducten. De norm beoogt een ‘minimale verzameling aan functionele eisen voor informatie- en archiefmanagement in programmatuur te bieden'.
"Zo'n eindrapportage is geweldig en laat zien dat SinglePoint-for-All aan alle eisen voldoet; een 100% score dus", zegt Klaas van der Heijden, directeur Split~Vision, "en daar zijn we erg trots op! De norm wordt steeds vaker gebruikt als belangrijke kwaliteitseis in de keuze voor een integraal informatiesysteem. Met de certificering onderscheidt SinglePoint-for-All met I-Controler zich op een bijzondere wijze van andere systemen in de markt."
Door deze certificering is SinglePoint-for-All-in combinatie met I-Controler een belangrijke en rotsvaste oplossing voor het beheer van zaken, documenten en het archief. SinglePoint-for-All biedt organisaties een integraal samenwerkingsplatform op basis van doelgroep specifieke portalen voor onder andere zaak, document, project, klant, object, DMS, RMA en meer.  Met de certificering voldoen gebruikers van SinglePoint-for-All aan alle wettelijke voorschriften voor archivering.
Nadere informatie over SinglePoint-for-All en I-Controler is te vinden opwww.splitvision.nl of aan te vragen via info@splitvision.nl.
Over Split~Vision Split~Vision is een Nederlandse adviesorganisatie en softwareontwikkelaar uit Eindhoven, gespecialiseerd in proces- en informatiemanagement. Daarbij ligt de focus op het kunnen aanbrengen van structuur in een organisatie. In de overgang naar volledige digitale klant- en zaakgerichte dienstverlening staan de verbindingen tussen ICT, bedrijfsvoering en informatie centraal. Tijd-, en plaats onafhankelijk kunnen werken in een geïntegreerde klant, project, zaak, DMS, object omgeving, dat is wat we willen. De beheerlast die daarbij komt kijken is veelal te hoog. Deze uitdaging is Split~Vision aangegaan, niet vanuit de techniek maar vanuit de bedrijfsvoering. En met succes! Door een unieke en krachtige visie op klant, organisatie en bedrijfsvoering en de realisatie van gemeentelijke visies met slimme geïntegreerde functionaliteiten zijn wij in staat om informatieverwerking en informatiemanagement voor organisatie en mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken.  Met een grote klantenkring in de overheid heeft Split~Vision veel kennis en ervaring in de integratie van informatie, processen en procedures in de overheid.
I-Controler is een door Split~Vision zelf ontwikkelde informatie- en procesmanagement en architectuurtool voor centraal beheer voor bedrijfsvoering, informatie en ICT en is inmiddels al door veel overheidsinstellingen met succes geïmplementeerd.
SinglePoint-For-All, de all-in-one SharePoint oplossing. SinglePoint-for-All biedt organisaties een integraal samenwerkingsplatform op basis van doelgroep specifieke portalen voor o.a. zaak, document, project, klant, object, DMS, RMA en meer.

Voor redactionele informatie:  Influx PR - Jakob Brons - E: jakob@influx-pr.com / Tel.: 055 366 3034