vrijdag 24 mei 2013

OpenText StreamServe geselecteerd als onderdeel van het nieuwe Billing and Claims System van Eurocontrol


OpenText, toonaangevend leider van Enterprise Information Management (EIM) oplossingen meldt dat OpenText StreamServe is geselecteerd voor de verwerking van de facturen binnen het nieuwe Billing and Claims System van Eurocontrol. OpenText StreamServe is onderdeel van de ABACUS-architectuur zoals aangeboden door IBM Global Business Services. Deze nieuwe architectuur maximaliseert het gebruik van commerciële en open source componenten, zodat minimale ontwikkelingsinspanning nodig is.

Eurocontrol, de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart, is een intergouvernementele organisatie die bestaat uit 39 lidstaten en de Europese Gemeenschap. Eurocontrol helpt opdrachtgevers bij het realiseren van een veilig, efficiënt en milieuvriendelijk luchtverkeer in de Europese regio.
Zowel het nieuwe Billing and Claims System, ABACUS (Advanced Billing and Claims Unified System), als de ondersteunende IT-organisatie moeten met de veranderende zakelijke behoeften binnen de Europese luchtvaartindustrie om kunnen gaan. Ook veranderingen gerelateerd aan het snel groeiende luchtvaartverkeer – in 2030 worden 20 miljoen vluchten per jaar verwacht in Europa – moet het systeem kunnen verwerken.

De ABACUS-architectuur zoals voorgesteld door IBM Global Business Services is gebaseerd op SOA-principes en maakt gebruik van de voordelen van event-based verwerking. Voor de verwerking van facturen is gekozen voor OpenText StreamServe om de volgende redenen, namelijk: OpenText StreamServe:
  • Ondersteunt de verwerking van hoge volumes op middelgrote hardware;
  • Biedt een ‘state-of-the-art’ Template Builder;
  • Biedt een unieke postverwerkingsfunctionaliteit (sorteren, in enveloppen doen, bundelen);
  • Kan gegevens in XML ophalen uit een databasesysteem met behulp van standaard connectoren (bijv. JDBC);
  • Is in staat om gegevens uit verschillende databronnen te combineren, sommen en gemiddelden te berekenen en tellingen uitvoeren van hoe vaak bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden. De uitkomsten kunnen niet alleen worden gebruikt in rapporten/documenten, maar ook voor het initiëren van het terugzoeken van andere gegevens;
  • Na het genereren zijn de rapporten ‘in memory’ toegankelijk of worden vertrouwelijk opgeslagen in specifieke bestandssystemen, naar gelang de wens van de aanvrager.
IBM Global Business Services verzorgt de implementatie van OpenText StreamServe.

Oliver Tribel, IT Project Leader, Software Development Framework Project bij Eurocontrol: “Het factureren en verzamelen van pan-Europese luchtnavigatieheffingen op een betrouwbare en kostenefficiënte manier is een strategische missie van Eurocontrol en tevens een essentiële voorwaarde voor veilig en efficiënt luchtvervoer in Europa. Voor Eurocontrol is het duidelijk en correct kunnen produceren van facturatiedocumenten, op een flexibele manier, een hele belangrijke eis om dit doel te kunnen realiseren."

Ingrid Bosman, Country Manager Benelux bij OpenText: “Wij zijn verheugd dat OpenText is geselecteerd voor de factuurverwerking binnen het nieuwe Billing and Claims System van Eurocontrol. OpenText StreamServe is in staat om hoogvolume, complexe rapporten te genereren en multi-channel te communiceren. Templates kunnen worden ingevuld met data – zowel vast als variabel – vanuit verschillende bronnen. Alle vluchtbewegingen in het Europese luchtruim worden binnenkort gefactureerd met behulp van onze software.”

Het EOMS Collectief wordt Disceru B.V.


Opleiding tot Enterprise Output Management-specialist verder aangescherpt

Driebergen, 24 mei 2013 - Om ook aan de toekomstige behoefte van kennisoverdracht te kunnen voldoen, is het EOMS (Enterprise Output Management Solutions) Collectief overgegaan in Disceru B.V., opleiders in informatie- en communicatielogistiek. Oprichters Hans Dickerscheid, Oscar Dubbeldam en Dick Kakebeeke willen de huidige EOMS-leergang verder onder de aandacht brengen en aanvullen. De belangrijkste doelstelling van Disceru is om kennis op het gebied van communicatie- en informatielogistiek te delen. Niet alleen via opleidingen zoals de EOMS-leergang, maar bijvoorbeeld ook met masterclasses en presentaties.

Oscar Dubbeldam: “Voor veel organisaties is de communicatie met klanten, afnemers en toeleveranciers aan het veranderen. Daar waar voorheen de traditionele postkamer en de reproafdeling de inkomende en uitgaande fysieke post behandelden, is er nu een verscheidenheid aan mediakanalen met elk hun karakteristieken. Disceru richt zich met zijn opleidingen op dat sterk veranderende speelveld waarin interne afstemming cruciaal is om niet de concurrentieslag te verliezen.”
Onder informatie- en communicatielogistiek wordt door Disceru verstaan: de activiteiten om de juiste informatie en communicatie op het juiste tijdstip aan te leveren en te verwerken ter ondersteuning van het bedrijfs- en klantcommunicatieproces.

De EOMS-leergang heeft als doel het kunnen opstellen van een document/communicatiestrategie. “Daarmee bedoelen we een strategie die de bedrijfsdoelstellingen vertaalt naar een meerjarenplan waarin wordt opgenomen wat de gewenste ontwikkelingen, mogelijke oplossingen en de aanpak voor de door de organisatie geproduceerde ‘documenten’ zijn”, aldus Dubbeldam. “Uiteraard is een document allang niet meer alleen het traditionele papieren document. De documentstrategie wordt steeds meer gepositioneerd in de context van de strategie op het terrein van klantcontactmomenten en de daarmee samenhangende informatie- en communicatiestrategie.”
De afgelopen twee jaar heeft het EOMS Collectief al meer dan 100 deelnemers opgeleid tot Enterprise Output Management-specialist. Dubbeldam: “Wat begon als een idee om het vakgebied van outputmanagement meer onder de aandacht te brengen, is uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde opleiding. We merken dat er veel behoefte is aan kennis en ervaringen rondom het inrichten van een outputmanagement-architectuur – zeker gezien de veranderingen op het gebied van (klant)communicatie, wet- en regelgeving en techniek.” Verscheidende organisaties hebben in de afgelopen twee jaar op deze manier een strategie opgesteld en zijn nu bezig met de uitwerking ervan. Voorbeelden daarvan zijn SNS Reaal, Achmea, Belastingdienst, Generali, Menzis, Rotaform, Canon en Ricoh.

Disceru B.V. zal in de toekomst naast de EOMS-leergang ook andere leergangen en opleidingen gaan verzorgen. Zo zijn er ideeën voor een vergelijkbare leergang voor inputmanagement en documentmanagement. Inspelend op nieuwe ontwikkelingen zal ook onlinecommunicatiemanagement als onderwerp worden opgenomen. Daarnaast zijn er met betrekking tot inputmanagement vele ontwikkelingen die een hernieuwde strategie voor de verwerking van inkomende documenten vereisen. De digitale postkamer is niet alleen voor de digitalisering van de inkomende fysieke poststromen, maar moet zich ook gaan richten op verdere toegevoegde waarde in de digitalisering en de andere mediakanalen voor inputverwerking. Op het gebied van documentmanagement is er een grote behoefte aan kennis rondom compliance, het digitale kluisje, wet- en regelgeving en de ontsluiting met internet.
Disceru zal zich naast de opleidingen ook richten op andere vormen van kennisdelen, zoals via presentaties op evenementen, congressen en in-house-bijeenkomsten. Verder is er het idee om korte masterclasses te gaan organiseren over specifieke onderwerpen.

Disceru B.V. – Willem van Abcoudelaan 11 – 3971 AA Driebergen – Website: www.disceru.nl – e-mail: info@disceru.nl

Over Disceru B.V.
Disceru is een opleidingsorganisatie op het gebied van informatie- en communicatielogistiek. Disceru richt zich vooral op de professionals, consultants en medewerkers van organisaties waar de verwerking van informatie cruciaal is voor de bedrijfsvoering en klantgerichte informatie en communicatie. De opleidingen zijn ontwikkeld door ervaringsdeskundigen met minimaal 20 jaar praktijkervaring in het vakgebied. Elke opleiding bevat een praktische inslag, waardoor het geleerde direct in de praktijk kan worden gebracht. Zo wordt er veel gebruik gemaakt van klantcases die de docenten zelf hebben uitgevoerd of hebben begeleid. De opleidingen zijn onafhankelijk en niet gesponsord door leveranciers. De opleidingen zijn door vakverenigingen erkend en geaccrediteerd.

Voor redactionele informatie:
Influx PR – Corrie Lalkens – tel: 055 3663034 – e-mail: disceru@influx-pr.com.

Voor meer informatie over de EOMS-leergang, de mogelijkheid voor een in-house-opleiding of een specifieke presentatie kunt u contact opnemen met Oscar Dubbeldam.
E-mail: oscar.dubbeldam@disceru.nl of telefonisch: 06 – 507.34.796. Zie ook de website van Disceru: www.disceru.nl

Van links naar rechts: Hans Dickerscheid, Dick Kakebeeke en Oscar Dubbeldam
 

woensdag 22 mei 2013

Partnership tussen IntraData en CTB Flex maakt digitalisering inschrijfproces klanten mogelijk via rechtsgeldige digitale handtekening


IntraData en CTB Flex zijn onlangs een strategische samenwerking aangegaan om het inschrijfproces voor klanten van ICT-dienstverlener CTB Flex efficiënter  te maken en volledig te digitaliseren. Door naadloze koppeling van IntraOffice van IntraData en het Flex Management Systeem(FMS) van CTB Flex wordt het mogelijk documenten via de cloud te voorzien van een digitale, rechtsgeldige handtekening en vervolgens te archiveren.

Flexkrachten en intercedenten kunnen vanuit huis, kantoor of onderweg alle administratieve handelingen uitvoeren die nodig zijn voor een plaatsing van een flexkracht, zonder tijdverlies door reizen of post. Per plaatsing gaat het al gauw om een aardig setje documenten en dus ook een behoorlijke besparing in printkosten, papier, porto, handelingen en doorlooptijd. 

“Met deze samenwerking geven wij  flexorganisaties de mogelijkheid tegemoet te komen aan de ontwikkelingen in de wereld waarin het digitaal verwerken van informatie het wint van papier en waarin in de huidige economische omstandigheden iedere besparing bijdraagt aan een positiever bedrijfsresultaat”, aldus Roel Keizer, algemeen directeur van CTB Flex.

Simon Kornblum, commercieel manager IntraData: “De digitale handtekening maakt de papieren versie van documenten zoals bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst en/of verklaringen overbodig. Online accorderen gaat via een beveiligd webportaal. Ondertekenaars hebben exclusieve toegang tot deze omgeving en ontvangen ter verificatie een unieke code voor de rechtsgeldige digitale ondertekening. Het op deze wijze kunnen ondertekenen van documenten, inclusief waarborg van de rechtsgeldigheid, is sinds 2010 Europees wettelijk toegestaan .  Bekijk het filmpje

Hybrid mail oplossingen nu beschikbaar voor iedereen in Eddoc Weaver suiteHybride postverwerking eenvoudig met Print Management Tool en satellites

NIJMEGEN – 22 mei 2013 – Met de introductie van PMT (Print Management Tool) en PMT Satellite heeft Edmond Document Solutions, de ontwikkelaar van de Eddoc Weaver Output Management Suite, opnieuw een dimensie toegevoegd aan effectieve en efficiënte multi-channel document creatie en -output. Met deze nieuwe beheertool kunnen organisaties eenvoudig en efficiënt nog meer grip krijgen op al hun uitgaande documentstromen en kunnen gebruikers vanaf elke plek werken en documenten verzenden (printen).

Van gedistribueerd printen en multi-channel communicatie tot gecentraliseerd printen en het toepassen van onbedrukt papier met digitale layouts, alles kan worden aangestuurd met de combinatie van Eddoc Weaver en PMT. Met PMT Satellite kunnen gebruikers of klanten eenvoudig hun 'print'wachtrij controleren en jobs previewen. Hiermee helpt PMT bedrijven enorm te besparen op handmatige processen en andere output gerelateerde kosten. PMT is geschikt voor elke organisatie waar behoefte is aan gerichte en persoonlijke klantcommunicatie.

Edmond Document Solutions is met de Eddoc Weaver output management suite toonaangevend als het gaat om effectieve multi-channel klantcommunicatie. Niet voor niets zijn veel grote organisaties en printmailers gebruiker van de Eddoc Weaver-software. Met PMT en PMT Satellite tool komen nu nieuwe en bijna onbegrensde mogelijkheden beschikbaar om alle uitgaande informatiestromen te kanaliseren en optimaal te verwerken. Tezamen met de uitgebreide functionaliteit van Eddoc Weaver software biedt het ongekende besparingsmogelijkheden in een makkelijk te beheren en zeer gebruiksvriendelijke omgeving.

PMT met PMT Satellite  levert:
- Print Queue Management
bekijken, toevoegen, verwijderen van printjobs, alsook het toewijzen aan andere printers
- Reprint faciliteiten
herprinten van een printjob, document of pagina's van een document
- Status overzicht printopdrachten met preview
inzage in de wachtrij, de printjobs en de status in de verwerking ervan
- Distributed printing
printjobs toewijzen aan meerdere printers ter wille van efficiency en kostenbesparing
- Group printing
printjobs uit een werkgroep toewijzen aan de meest geschikte printer
- Centralized Printing
alle printjobs centraal verzamelen en op de meest effectieve manier (laten) printen
- Cloud Printing
printen naar en vanuit de 'cloud' vanaf elke locatie met internet
- Hybrid Mail Solutions
combinaties van digital en fysiek: lokaal printjobs aanmaken, de documenten digitaal distribueren en elders printen in verband met bijvoorbeeld gunstiger bezorgtarieven.

De extra aan Eddoc Weaver toegevoegde PMT functionaliteit biedt gebruikers de mogelijkheid printvolume te verzamelen en dat vervolgens gecentraliseerd intern of extern te (laten) printen. Dat geeft het voordeel van  geautomatiseerde verwerking en drastische besparingen op (onderhoud van) decentrale printers, arbeid, processen, (voorbedrukt) papier, enveloppen en portokosten. Bovendien ondersteunt deze werkwijze concepten als Het Nieuwe Werken, plaats- en tijdonafhankelijk werken en effectieve digitale archivering, met alle gewenste en noodzakelijke zoektermen.

Het maakt zowel de medewerkers als de organisatie een stuk flexibeler, terwijl de ontvangers van de documenten deze via het door hen gewenste communicatiekanaal kunnen ontvangen. De Eddoc Weaver software geeft de garantie op de meest effectieve multi-channel klantcommunicatie.

Tezamen met de Eddoc Weaver software biedt het de gebruikers van PMT en PMT Satellite toegang tot alle functionaliteit van Edmonds geavanceerde output management software, zoals:
- Digitalisering van uitgaande post;
- White Paper Office oplossing: maakt voorbedrukt papier overbodig;
- Samenvoegen of splitsen van uitgaande documenten c.q. bijlagen;
- Toevoegen van informatie en cross/up sell berichten aangevuld met QR-codes voor persoonlijke landingspagina’s;
- Digitale handtekeningen: voor de authenticiteit en bescherming van de integriteit van het document;
- Postverzender naar keuze: PostNL of Sandd postcodering en –sortering voor de snelste of voordeligste verzending;
- Multi-channel output: print, email, sms, web, archief, FiNBOX;
- Directe koppeling naar een digitaal archief (DMS/ECM), als perfecte aanvulling op compliancy regels, ten behoeve van een helpdesk, etc...;
- Aansturing van printers en afwerkapparatuur zoals snij-, vouw- en enveloppeermachines.

Edmond Document Solutions heeft met de toevoeging van PMT en PMT Satellite opnieuw bewezen innovatieve en baanbrekende oplossingen op het gebied van effectieve klantcommunicatie in de markt te zetten.

Over Edmond Document Solutions
Edmond Document Solutions, een handelsnaam van Edmond Research & Development B.V., ontwikkelt innovatieve en unieke professionele software oplossingen voor het op hoge snelheid creëren, converteren en afwerken van documenten. Sinds 1992 is Edmond Document Solutions toonaangevend in de markt van Enterprise Content Management en ontwikkelt keer op keer vooruitstrevende oplossingen voor optimale multi-channel klantcommunicatie.

Voor meer informatie:
Edmond Document Solutions  - Rudy Stueck - Sales & Marketing
St.  Annastraat 4, 6524 GA Nijmegen - Tel.: +31(0)24-352 16 66 - E: rudy.stueck@edmond.nl

Resellers: EU, Israel, South Africa, Australia, New Zealand, Canada, USA

Voor redactionele informatie:
Influx PR: Jakob Brons, 055 3663034, edmond@influx-pr.com
TAPAS, Tekstschrijven als Passie, John de Waard, 06 54 343 156, john@tekstschrijvenalspassie.nl

woensdag 15 mei 2013

OpenText wint 2013 SAP® Pinnacle award


Hoofddorp, 15 mei 2013 – OpenText, een wereldwijde marktleider op het gebied van Enterprise Information Management (EIM), heeft een  2013 SAP® Pinnacle award ontvangen in de categorie Solution Extension Partner of the Year. SAP Pinnacle awards worden jaarlijks uitgereikt aan de belangrijkste SAP-partners die uitblinken in ontwikkeling en groei van hun partnership met SAP en in het stimuleren van klantsucces. Finalisten en winnaars in de negentien categorieën zijn gebaseerd op aanbevelingen uit het veld, feedback van klanten en prestatie-indicatoren in de volgende vier categorieën: co-innovatie, marktuitbreiding, dienstverlening en duurzaamheid.

“Het partnership tussen OpenText en SAP – al meer dan twee decennia – is een belangrijke stimulans geweest voor de ontwikkeling van innovatieve en geïntegreerde oplossingen op de wereldwijde markt”, zegt Patrick Barnert, senior vice president, Partners and Alliances bij OpenText. “Als onze zesde overwinning op rij staat deze onderscheiding voor meer dan een gedeelde visie op succes: het betekent een standvastige inzet voor het creëren van concurrentievoordeel in de zakelijke wereld voor onze gezamenlijke klanten.”

De SAP Pinnacle awards tonen SAP’s toewijding aan zijn ecosysteemstrategie voor partners, die belangrijke toegevoegde waarde voor klanten biedt en waarmee SAP zijn bedrijfsdoelen kan bereiken. De awardwinnaars worden officieel erkend tijdens SAPPHIRE NOW, SAP’s internationale klantenconferentie, die van 14 t/m 16 mei plaatsvindt in Orlando, Florida, USA

“Wij feliciteren OpenText met de welverdiende 2013 SAP Pinnacle award”, zegt Eric Duffaut, corporate officer en president, Global Ecosystem and Channels, bij SAP. “SAP is een innovatief en snelgroeiend bedrijf. Wij plaatsen klantsucces in het middelpunt van alles wat wij doen. Ons levendige en groeiende ecosysteem van partners is cruciaal voor ons bedrijf zowel nu als in de toekomst. Samen met onze partners – die samen met ons innoveren en onze oplossingen doorverkopen en implementeren – bieden wij een keuze en leveren wij transformationele waarde aan onze gezamenlijke klanten van welke grootte dan ook. Partners zoals OpenText zijn vandaag de dag meer dan ooit essentieel voor het succes van onze klanten.”

OpenText is SAP-partner sinds 1992 en nog steeds een leider in de
Enterprise Information Management-markt in alle belangrijke functionele gebieden en branches. Duizenden klanten van diverse omvang implementeren oplossingen van OpenText, die SAP doorverkoopt als uitbreiding van een oplossing, om zo ongestructureerde informatie naadloos aan te sluiten op SAP-bedrijfsprocessen. Met de geïntegreerde oplossingen kunnen klanten de volledige waarde van digitale data realiseren, omdat informatie makkelijk te vinden, vast te leggen, beheren, besturen, beveiligen en benutten is.

OpenText International BV – Zuidtoren, Taurusavenue 15, 2132 LS Hoofddorp – T. +31 (0)23 5652333

Informatie voor de redactie:
Tijdens  OpenText EIM Day Benelux op 6 juni aanstaande in het Evoluon in Eindhoven  zijn nog enkele timeslots beschikbaar voor interviews met het internationale management team. Bij interesse graag aanmelden via: Influx PR - Gerline van Wijnen, tel: +31 (0)55 3663034, e-mail: opentext@influx-pr.com

Pegasystems benoemt Derk-Jan Brand tot Director BeneluxAmsterdam, 15 mei 2013 – Pegasystems, marktleider op het gebied van Business Process Management (BPM) en Case Management (CM) en vooraanstaand leverancier van Customer Relationship Management (CRM)-oplossingen, benoemt Derk-Jan Brand tot Director Benelux. In deze functie is Brand verantwoordelijk voor het strategische beleid en de bedrijfsvoering van Pegasystems in de Benelux.

Derk-Jan Brand (53) beschikt over jarenlange ervaring als manager bij enkele vooraanstaande bedrijven. Voordat hij bij Pegasystems in dienst trad, was hij Managing Director Benelux bij Adobe Systems. Daarvoor was hij Manager Enterprise Content Management Benelux binnen de IBM Software Group (na de overname van FileNet, marktleider in software voor het beheren van content en bedrijfsprocessen).

Derk-Jan Brand: “De Pegasystems-propositie en -aanpak zijn dermate onderscheidend dat organisaties daadwerkelijk in staat zijn om zelfs in lastiger tijden nieuwe klanten te werven en in korte tijd kosten in de operatie te verlagen. Resultaten die wij zien bij ‘leading brands’ zijn verbluffend.”

Pegasystems, Viñoly Building, Claude Debussylaan 20b, 1082 MD Amsterdam
Telefoon: 020 3057490, Website: www.pega.com

Over Pegasystems
Pegasystems biedt toonaangevende organisaties een vernieuwende manier om hun klantervaring te optimaliseren en operationele processen te automatiseren. Onze gepatenteerde Build for Change ®-technologie stelt zakelijke gebruikers in staat om bedrijfskritische systemen te creëren en te ontwikkelen. Pegasystems is marktleider in Business Process Management en Case Management en staat ook als leider van Customer Relationship Management-software in rapporten van toonaangevende analisten. Meer informatie over Pegasystems is te vinden op: www.pega.com.

Voor redactionele informatie, een interview of een portretfoto:
Influx PR – Gerline van Wijnen / Corrie Lalkens – tel: 055 366 3034, e-mail: pega@influx-pr.com.

Derk-Jan Brand

dinsdag 7 mei 2013

Solipsis en gemeente Almere organiseren QlikView-seminarBrakel, 7 mei 2013 – Op 29 mei as. organiseert ICT-dienstverlener Solipsis in samenwerking met de gemeente Almere het seminar ‘Integraal sturen met QlikView’. André Drenth, BI-projectmanager bij de gemeente Almere, zal laten zien hoe in zijn organisatie wordt gestuurd op doelstellingen. Daarnaast geeft hij bijvoorbeeld ook antwoord op de vraag hoe vastgestelde managementinformatie op een goede manier beschikbaar komt. Verder worden er demonstraties van QlikView gegeven. Het seminar vindt plaats bij de gemeente Almere en is voor gemeenteambtenaren kosteloos bij te wonen.

Programma

13:00 uur:         Welkom & programma
13:30 uur:         Gemeente Almere in 2015: van proactief beleid naar prognoses
14:00 uur:         Demo 1: Financieel
14:30 uur:         Pauze
14:45 uur:         Demo 2: Belastingen of Klantcontactcentrum of Stadsreiniging
(definitieve onderwerp wordt besloten na stemming door de aanwezigen)
15:15 uur:         Afsluiting
15:30 uur:         Hapje & drankje
16:00 uur:         Einde

Agenda-informatie

Datum:                         29 mei 2013
Locatie:                        Stadhuis Almere
Start:                           13:00 uur
Afsluiting:                     15:30 uur met hapje en drankje
Kosten deelname:         geen kosten

Meer informatie over het programma of aanmelden via de website van Solipsis Performance Management.

Over Solipsis
Al sinds 1990 is Solipsis actief binnen de ICT met een uitgebreid pakket van diensten en producten. Solipsis is gespecialiseerd in het beheren van computers en netwerken, het ontwikkelen en onderhouden van software voor bedrijfs- en managementinformatiesystemen en in het ontwikkelen en onderhouden van oplossingen voor het digitaal beheren, distribueren, printen, presenteren en archiveren van documenten. De dienstverlening is ondergebracht in de drie businessunits Performance Management, ICT-beheer en Enterprise Document Management. Solipsis werkt voor een gevarieerde kring van (inter)nationale opdrachtgevers. De stabiele positie van het bedrijf in de veranderlijke ICT-wereld onderstreept dat de mensen bij Solipsis weten waarover zij praten en doen wat zij beloven. Wensen worden vertaald in adequate oplossingen, waarbij kosten, baten en effectiviteit goed in het oog worden gehouden. Solipsis is onderdeel van de Solipsisgroep, waartoe ook Holland House en IntraData behoren. Voor meer informatie: zie www.solipsis.nlwww.hollandhouse.com en www.intradata.nl.

Noot voor de redactie:
Voor redactionele informatie kunt u contact opnemen met Influx PR, Gerline van Wijnen / Corrie Lalkens, telefoon: 055 3663034 of e-mail: solipsis@influx-pr.com 

donderdag 2 mei 2013

Onderzoek Strategy Partners: 2012 weer goed jaar voor markt elektronische factuurverwerking


Driebergen, 2 mei 2013 - In 2012 hebben leveranciers van oplossingen en diensten op het gebied van elektronische factuurverwerking en Purchase2Pay hun omzet met gemiddeld 7,7% zien toenemen. Daarnaast realiseerden zij een groei in het aantal projecten van 24%. Dat blijkt uit het jaarlijkse marktonderzoek van Strategy Partners. De marktresearch- en strategieadviesorganisatie analyseerde hiervoor veertien pakketleveranciers en implementatiepartijen, die actief zijn op de Nederlandse markt voor elektronische factuurverwerking en Purchase2Pay.
Strategy Partners voerde het onderzoek voor de vijfde keer uit. "Iedere onderneming presenteert dit jaar positieve resultaten, maar er zijn wel duidelijke verschillen", aldus Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners. "Wat we zien is dat de markt onder druk staat en de geldwaarde van de nieuwe projecten afneemt. Klanten kopen minder snel een totaaloplossing, maar richten zich meer en meer op een stapsgewijze implementatie met deelprojecten of een voorgedefinieerde oplossing met een duidelijk omlijnde functionaliteit. En dat doen ze het liefst tegen een zo vast mogelijke prijs."

In totaal verkochten de veertien leveranciers 470 nieuwe projecten - net zoveel als in 2011. Het gemiddelde document/transactievolume voor de nieuwe projecten nam iets af en ligt nu rond de 29.500 per jaar. In 2011 was dit nog 33.000. Sectoren die het bovengemiddeld goed doen zijn handel, transport & distributie, zakelijke dienstverlening en onderwijs & kinderopvang. De recreatie- & hotelsector is sterk in opkomst.
Populair blijken de koppelingen van de e-facturatie- en P2P-oplossingen met de financiële pakketten van Exact (33% van het totale aantal koppelingen), AFAS (12%) en SAP (9%). De koppelingen met Accountview (6%), Unit 4 (5%) en MS Axapta (3%) kregen ook steeds meer aandacht. De gebruikers van alle nieuwe projecten in 2012 verwachten met de aangeschafte oplossingen in totaal 14,8 miljoen documenten of transacties te gaan verwerken. Kaashoek: "Slechts een gering deel hiervan bestaat uit volledig digitale factuurontvangst, -verwerking of -verzending. Klanten profiteren eerst zelf van de interne kosten- en procesvoordelen van digitale factuurverwerking, voordat ze overgaan op een volledig digitaal proces met hun toeleveranciers of afnemers."
"Daarnaast zien we ook dat de ontvangst en classificatie van ontvangen facturen steeds meer een onderdeel wordt van een meer generieke digitale postkamer", constateert Kaashoek. "Dat geldt ook voor document- en dossierbeheer. Dit verklaart de sterke groei van de additionele projecten bij reeds bestaande klanten. Om het bredere oplossingpallet te kunnen leveren, ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden tussen leveranciers uit de diverse marktsegmenten. Van overnames of consolidatie is in de softwaresector nog geen sprake - in tegenstelling tot het volledig digitale e-invoicing- en factuurexchangesegment waarin recentelijk SAP Ariba en Sterling Commerce kocht en Basware Certipost opkocht. Internationale en grote handelsorganisaties zoeken één digitaal platform dat ze in verbinding brengt met zo veel mogelijk in- en verkooprelaties in de bedrijfsketen."

Onderzochte oplossingen
De veertien geanalyseerde pakketleveranciers en implementatiepartijen zijn: 20/20 vision, Basware Nederland, BCT, DDInformatica, Docspro, Easy Systems, ICreative, ISProjects, K+V, ProActive Software, ReadSoft, Ricoh, Scansys en Simac Document Solutions. Het totale aantal medewerkers voor ontwikkeling, verkoop en implementatie van deze bedrijven is ongeveer 275, met een gemiddelde bedrijfsomvang van 21 FTE. De totale omzet van deze organisaties in 2012 bedraagt 41 tot 42 miljoen euro.

Strategy Partners - Willem van Abcoudelaan 11 - 3971 AA Driebergen - 0343 514882 - contact@strategy-partners.nl - www.strategy-partners.nl

Over Strategy Partners Strategy Partners is een innovatieve analyseorganisatie met research- en adviesactiviteiten in specifieke EIM, ECM- en BPM-segmenten van de IT-markt. Zij levert resultaatgedreven, pragmatische en direct uitvoerbare adviezen die organisaties helpen oplossingen of systemen te verkrijgen en effectief in gebruik te nemen. De onderzoek- en adviesdiensten ondersteunen tevens bedrijven die betrokken zijn bij mergers/acquisities en strategische allianties. Voor IT-leveranciers, systeemintegrators en diensten­leveranciers worden cruciale "go-to-market"-strategieën, actuele marktkwalificatie en -segmentatie en gedetailleerde analyse en informatie geleverd om de markten in Europa te bedienen en te benutten.
Voor meer informatie zie: www.strategy-partners.nl.
Voor redactionele informatie: Influx PR - Corrie Lalkens - tel: 055 3663034 - e-mail: spnl@influx-pr.com

HedraTech introduceert ‘groen’ alternatief voor industriële thermische isolatie


Apeldoorn, 2 mei 2013 – HedraTech Int is gestart met de promotie en verkoop van een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele glaswolisolatie voor onder andere stoompijpen, condensaatpijpen, tanks en andere hete apparatuur. De PW-500 thermische coating reguleert warmteoverdracht op oppervlaktetemperaturen tot ± 370°C. De coating is op waterbasis, uiterst licht en eenvoudig aan te brengen, ook terwijl de apparatuur in werking is.

Leverancier HTH – Novotech ltd gebruikt voor de PW-500 Coating een speciaal acrylharsmengsel waaraan specifieke keramische verbindingen zijn toegevoegd om een niet-warmte geleidend blok te vormen tegen warmteoverdracht. PW-500 Coating biedt een ‘groene’ niet-giftige formule voor hoge warmte-oppervlaktoepassingen over stoomleiding of hete constructies. PW-500 Coating is gemakkelijk aan te brengen met een textuurspuit en is geschikt voor metaal, beton, hout en andere substraten binnen industriële sectoren zoals metaal, voeding, elektriciteit, golfkarton en papier.

Toepassingsgebieden
-          Als isolatiesysteem over hete leidingen, tanks en kleppen
-          Om warmteoverdracht te blokkeren in koude tanks, leidingen en kleppen
-          Als systeem om geleiding- en convectiewarmte te blokkeren
-          Eenvoudig toe te passen wanneer een heet systeem niet kan worden uitgeschakeld

Gerrit Schepers van HedraTech is enthousiast over de ‘groene’ toepassing en ziet het als een goed alternatief voor de veelal arbeidsintensieve conventionele glaswolisolatie. “Naast de besparingen op de installatie is bovendien veel energie te besparen op voorheen lastig te isoleren hete oppervlakten.”

Over Hedratech
HedraTech Int is een agentschap en advies/engineeringsbureau gespecialiseerd in producten, diensten en oplossingen voor de papier- en non-woven industrie in de Benelux. HedraTech vertegenwoordigt diverse internationale bedrijven die specifieke technologische oplossingen bieden voor de (papier)industrie, zoals papiermachinebekleding, stoom en condensaat installaties, aerothermische systemen en geavanceerde technologie voor cilinders en papiermachineonderdelen.
Meer informatie: www.hedratech.nl

Voor redactionele informatie of fotografie:
Influx PR - Gerline van Wijnen, tel: +31 (0)55 3663034, e-mail: hedratech@influx-pr.comwoensdag 1 mei 2013

Socialmedia-platform BuddyBuy stelt regionale partners aan6 graden, Surhuisterveen en GrafiKUS, Bladel partners voor regionale klanten die via sociale media gaan verkopen

Lage Mierde, 1 mei 2013 - BuddyBuy heeft overeenkomsten gesloten met 6 graden en GrafiKUS die BuddyBuy actief in de markt gaan zetten als reseller in respectievelijk Groningen, Friesland en Drenthe en het zuiden van het land.

GrafiKUS, een vooruitstrevend reclamebureau in Bladel, is lokaal partner geworden van BuddyBuy. Daardoor breidt GrafiKUS de reclamediensten uit richting de socialmedia.
"Wij zien hier grote kansen omdat BuddyBuy slim inspeelt op het gebied van promoties/acties via  socialmedia", stelt Frauke Wouters van GrafiKUS. "Het concept om klanten pas te laten betalen op het moment dat de consument een voucher download en inlevert spreekt GrafiKUS erg aan. BuddyBuy helpt ons", aldus Frauke Wouters, "prima op weg om alles vlekkeloos voor onze klanten te laten verlopen. Ook het inzicht hoe de promotie of actie verloopt en hoeveel vouchers er gedownload zijn, is zeer interessante en belangrijke informatie voor ons en onze klanten. Een voorbeeld hier van is Akoestiek Montage Brabant."Akoestiek Montage Brabant is onlangs een overeenkomst aangegaan voor de inzet van BuddyBuy via GrafiKUS.

"
GrafiKUS begeleidt dit traject als lokale partner van BuddyBuy prima. We worden van a tot z ontzorgd", zegt Martijn Buijtels van Akoestiek Montage Brabant. "Wij leveren de teksten aan en GrafiKUS verzorgt de opmaak van de actie of promotie en dat het via onze socialmedia-pagina's wordt verspreid. Het levert zichtbare resultaten op die je nauw kunt volgen. Het mooie is dat je BuddyBuy betaalt voor de mensen die daadwerkelijk iets bij je komen kopen, je betaalt dus niet voor ‘ongeïnteresseerde' klikken. Al met al, wij zijn zeer enthousiast." 
6 graden is een samenwerking tussen Incd. Marketing en Sterc Internet & Marketing, beide uit Surhuisterveen. Onder de naam 6 graden maken zij zich sterk voor strategische inzet van socialmedia, gekoppeld aan technische innovatie.

Ferenc Jacobs, eigenaar 6 graden: "BuddyBuy is voor ons een perfecte uitbreiding van onze diensten op het gebied van socialmedia. Het voordeel is dat we nu gebruik kunnen maken van een bewezen werkend systeem, zodat wij dit direct en zonder problemen aan onze klanten kunnen aanbieden. De samenwerking met BuddyBuy komt op het juiste moment en gaat in Noord Nederland helpen met sociale marketing." 
6 graden zorgt ervoor dat niet alleen op strategisch niveau gekeken wordt naar de inzet van socialmedia, maar ook hoe hier technisch innovatieve middelen voor kunnen worden ingezet. Voor elke organisatie, van elke grootte. De samenwerking is gebaseerd op korte lijnen, creativiteit en de visie dat alles mogelijk is, als er maar een goede gedachte achter zit. Kortom, een effectieve inzet van socialmedia! 
Michel de Beer, namens BuddyBuy: "Via BuddyBuy kunnen bedrijven en organisaties hun promoties en aanbiedingen op een uiterst effectieve manier verspreiden en bouwen ze ook aan hun eigen merk op de diverse socialmedia-platforms zoals hun eigen Facebook en Google+ pagina's. Naast een positief effect op de verkopen leidt het ook tot verbeterde vindbaarheid op internet; de campagnes worden ook opgepakt door diverse zoekmachines. BuddyBuy verschaft 'real time' inzicht in het verloop van de campagne en maakt alle informatie in detail inzichtelijk met behulp van het dashboard. Omdat het afrekenmodel gebaseerd is op het succes van een campagne draagt BuddyBuy ook in deze bijzondere economische tijden haar steentje bij ", aldus Michel de Beer. "Wij zijn bijzonder verheugd met de komst van GrafiKUS en 6 graden. We merkten zelf al dat bedrijven de behoefte hebben om een specifieke dienstverlener in de arm te nemen om promoties voor hen uit te voeren. Nu kunnen we dat via onze partners aanbieden zodat we zelf kunnen blijven focussen op verdere ontwikkelingen aan het BuddyBuy platform."
BuddyBuy - Vloeieind 12- 5094 CK- Lage Mierde - Nederland,
Voor meer informatie: http://www.buddybuy.eu/nl/contact/
Over BuddyBuy BuddyBuy is een unieke socialmarketing-oplossing die organisaties in staat stelt om door middel van B2B- en B2C-communicatie loyale afnemers, relaties en klanten te mobiliseren als digitale ambassadeurs voor het merk, de organisatie of een specifiek product. Via BuddyBuy kan eenvoudig, snel en gericht een actie, waaronder een nieuwsbrief, enquête of promotie, worden gedeeld via socialmedia zoals Facebook, Twitter en Google+. Deze actie verschijnt onmiddellijk op de sociale profielen van de doelgroep. (Potentiële) klanten zijn daardoor direct op de hoogte van nieuwsberichten en aanbiedingen en kunnen deze direct met hun netwerk delen. BuddyBuy maakt het netwerk van potentiële klanten op deze wijze onbegrensd. Bovendien werkt BuddyBuy met het zogenoemde loyaliteitsprincipe. Dit houdt in dat als klanten bepaalde positieve acties voor een bedrijf uitvoeren, zoals het doorsturen van een actie aan een aantal andere personen, deze sociale loyaliteit kan worden beloond met bijvoorbeeld een kortingsbon. Voor meer informatie: www.buddybuy.eu
Voor redactionele informatie Influx PR, Jakob Brons, Stoomwezenstraat 33, 7321 AE Apeldoorn,
tel: 055 - 366 30 34, e-mail: buddybuy@influx-pr.com.