dinsdag 16 september 2014

Jacco van den Berg aangesteld als marketing- en salesmanager van de Solipsisgroep

Brakel, 16 september 2014 – Jacco van den Berg is per 1 september in dienst getreden als marketing- en salesmanager van de Solipsisgroep. Binnen deze functie is hij verantwoordelijk voor alle sales- en marketingactiviteiten van de drie business units binnen de groep, te weten Performance Management, Managed Services en Document Management. Bij de Solipsisgroep ziet Van den Berg de komende jaren meer dan voldoende uitdaging. “Samen met het team ga ik verder bouwen aan onze positie. Onze krachtige referenties en verbindingen met de business partners zijn hierbij een sterk hulpmiddel.”

Jacco van den Berg (49) heeft ruim twintig jaar ervaring in uiteenlopende sales-management rollen binnen de ICT. Na elf jaar werkzaam te zijn geweest bij Capgemini, trad hij in 2006 in dienst bij Ctac als Commercieel Directeur. In 2011 maakte Van den Berg de overstap naar Atos Origin in de functie van Directeur Sales en Business Development. De laatste drie jaar was hij Directeur Sales en Marketing van de Credit Yard Groep.

“Na een uitstapje van drie jaar naar de Credit Management branche, ben ik nu weer terug in ICT-sector”, aldus Jacco van den Berg. “Ik heb heel bewust gekozen voor een bedrijf met een heldere visie op de markt en de business. Met het portfolio, bedrijfsomvang en vakmanschap kan de Solipsisgroep snel inspelen op de vraag en de opdrachtgever bieden waar het werkelijk om gaat: kennis, kunde en eigenaarschap. Solipsis ontzorgt de klant. Verder ga ik onder meer werken aan het vergroten van de algemene naamsbekendheid. Met onze professionele diensten en oplossingen die ook wereldwijd worden ingezet, hebben we mooie referenties om daar de komende jaren aan te bouwen.”

Over Solipsis
Al sinds 1990 is Solipsis actief binnen de ICT met een uitgebreid pakket van diensten en producten. Solipsis is gespecialiseerd in het leveren en beheren van computers en netwerken, het ontwikkelen en onderhouden van software voor bedrijfs- en managementinformatiesystemen en in het ontwikkelen en onderhouden van oplossingen voor het digitaal beheren, distribueren, printen, presenteren en archiveren van documenten.

De dienstverlening is ondergebracht in de drie businessunits Performance Management, Managed Services en Document Management. Solipsis werkt voor een gevarieerde kring van (inter)nationale opdrachtgevers. De stabiele positie van het bedrijf in de veranderlijke ICT-wereld onderstreept dat de mensen bij Solipsis weten waarover zij praten en doen wat zij beloven. Wensen worden vertaald in adequate oplossingen, waarbij kosten, baten en effectiviteit goed in het oog worden gehouden.

Solipsis is onderdeel van de Solipsisgroep, waartoe ook Solipsis Managed Services, IntraData en Holland House behoren. Voor meer informatie: zie www.intradata.nl, www.solipsis.nl, www.hollandhouse.com en www.solipsismanagedservices.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten