woensdag 26 augustus 2015

Zapper slaat handen ineen met CashOrCard

Scan. Pay. Go! voor toonaangevende point of sale app

Amsterdam, 26 augustus 2015  --  Zapper slaat de handen ineen met CashOrCard, een toonaangevende point of sale app voor Android en iOS ontworpen om bedrijven te helpen groeien. Met Zapper kunnen (horeca)­klanten betalen met hun smartphone zonder te wachten op de bediening met betaalterminal.

De Zapper-app is te downloaden op de smartphone.  Door een koppeling met je betaalkaarten kan, na het scannen van de QR-code op de rekening, direct worden betaald. Zowel de horecavestiging als de klant ontvangen via sms of email een melding dat de betaling is geslaagd, waarna automatisch een betaalbon wordt geprint bij de kassa.

“We zijn voortdurend op zoek naar een zo breed mogelijke uitrol van Zapper”, zegt Erwin Hofmann, Commercieel Directeur Zapper. “Door de integratie van Zapper met de CashOrCard point of sale app, zullen hun klanten direct in staat zijn om mobiele betalingen te accepteren en van Zapper's uitgebreide mobiele marketing en loyaltyoplossing profiteren. Inclusief de Zapper-mogelijkheden, zullen CashOrCard-klanten die oplossing nog meer waarderen en langer trouw blijven.”

CashOrCard ondernemers kunnen binnenkort Zapper gebruiken binnen het CashOrCard systeem door de QR codes op de klantbonnen te printen. Klanten kunnen vervolgens gemakkelijk betalen door deze code te scannen met hun smartphone.

“We zijn erg enthousiast over de integratie met Zapper”, zegt John Staunton, CEO van CashOrCard. “Digitale betaalmethoden worden steeds populairder, maar zijn vaak ingewikkeld om goed op te zetten. Zo moeten gebruikers een digitale portemonnee hebben, wat lang niet iedereen heeft”, aldus Staunton. “Daarom is Zapper ook zo’n succes onder ondernemers. Het is snel, veilig en gemakkelijk om op te zetten en te gebruiken”.

Over CashOrCard
CashOrCard biedt ondernemers een complete omnichannel retail en horeca oplossing, ontworpen om bedrijven te helpen groeien. De point of sale (POS) app en het digitale dashboard stellen ondernemers in staat om transacties te verrichten, voorraad te beheren, klantenbinding programma’s op te zetten en real-time analyses en rapportages te ontvangen.
De gratis app voor iOS en Android werkt over verschillende kanalen en apparaten en biedt één locatie om meerdere online- en offline winkels te beheren. CashOrCard kan bovendien worden gekoppeld aan bekende eCommerce platformen, waaronder Magento, WooCommerce en SEOshop.
In 2015 lanceerde het bedrijf haar App Marktplaats, waar gebruikers handige integraties kunnen downloaden welke helpen met het runnen van hun bedrijf. CashOrCard integreerde onder anderen met Zapper, Dropbox, Excel, Google Drive, Adyen, iZettle, SumUp en Buzzoek Loyalty.
Het in Amsterdam gevestigde bedrijf werd in 2014 opgericht en heeft inmiddels meer dan 1800 gebruikers in 62 landen wereldwijd.

Over Zapper
Zapper is een mobiele App die betalingen en eCommerce snel, gemakkelijk en veilig maakt. Zowel grote als kleine bedrijven zetten Zapper in om het betaalproces te vereenvoudigen. Zapper maakt betalen in restaurants en bij evenementen sneller en simpeler. Maar behalve dat het een toekomstgerichte betaalmethode is, helpt Zapper vooral om de winst te verhogen door lagere kosten te rekenen voor betaalverkeer, mogelijkheden biedt om meer te verkopen zonder meer uren in te zetten en, last but not least, zeer gerichte en creatieve promotiemogelijkheden. Meer informatie: www.zapper.com


Voor redactionele informatie, illustraties of een interview: Influx PR, Jakob Brons, tel: 055 366 30 34, e-mail: zapper@influx-pr.com

English version


Zapper partners with CashOrCard
Scan. Pay. Go! for a premier point of sale app

Amsterdam, August 26, 2015  --  Zapper announces its partnership with CashOrCard, a premier point of sale app for Android and iOS that gives merchants the tools they need to successfully run their business. Zapper makes it quicker and easier for customers to pay for their meals.

Zapper allows customers to pay using their smartphone without having to call the waiter back to the table. Zapper even supports splitting the bill. Customers scan the QR code on their bill with the Zapper app to pay instantly. They get an immediate notification of successful payment, and so does the restaurant.

"We are constantly looking for the widest possible deployment of Zapper," says Erwin Hofmann, Sales Manager Zapper. “By integrating Zapper into the CashOrCard point of sale app, their customers will instantly be able to accept mobile payments and benefit from Zapper's full-featured mobile marketing and loyalty solution. With Zapper inside, CashOrCard customers will value the solution even more and stay loyal for longer.”

In the near future CashOrCard merchants will have the option to enable Zapper as a payment method within their point of sale to print the Zapper QR codes on their receipts. Their customers then simply scan this code with their smartphone to pay for their order.

“We’re very excited to integrate with Zapper”, said John Staunton, CEO at CashOrCard. “Digital payment methods are rapidly gaining ground, but are often quite complicated for end-users. They come with digital wallets that need to be set up before they can be used”, Staunton explains. “That’s why our focus group loved Zapper. It’s fast, secure and easy for their customers”.

About CashOrCard
CashOrCard provides merchants a complete omnichannel retail and Horeca solution, designed ground up to help grow their business. The point of sale (POS) app and online merchant dashboard enable merchants to make transactions, manage inventory, govern customer loyalty and assemble real-time insights and analytics.
The free app for iOS and Android works across different channels and devices, offering one single location to manage multiple online and offline stores. CashOrCard seamlessly integrates with well-known eCommerce platforms, such as Magento, WooCommerce and SEOshop.
In 2015, the company launched its App Marketplace, offering users easy integrations with a multitude of apps, including Zapper, Dropbox, Excel, Google Drive, Adyen, iZettle, SumUp and Buzzoek Loyalty.
The Amsterdam-based company was founded in 2014 and currently has over 1800 signed up users in 62 countries around the world. https://www.cashorcardpos.com/


About Zapper
Zapper is a mobile app that allows payments and eCommerce fast, convenient and secure. Both large and small companies set up Zapper to simplify the payment process. Paying with Zapper in restaurants and at events is faster and simpler. But besides that it is a future-oriented payment, Zapper especially helps to increase profits by charging lower fees for payment services, opportunities to sell more without putting in more hours and, last but not least, highly targeted and creative promotional opportunities. More information: www.zapper.com


Editorial information:
Influx PR, Jakob Brons, tel: 055 366 30 34, e-mail:
zapper@influx-pr.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten