dinsdag 21 februari 2017

Carerix en Thalento tekenen partnership

Verrijkte kandidaatprofielen door integratie Thalento e-assessment tool in Carerix recruitmentplatform

Carerix, leverancier van recruitmentoplossingen voor corporate recruiters en intermediairs, heeft een partnership getekend met Thalento, wereldwijd leverancier van cloud based e-Assessment & Talent Solutions. Dankzij de samenwerking beschikken recruiters binnen de vertrouwde Carerix ATS-omgeving over een krachtig gamma aan pre-screening data over competenties, gedrag, skills en motivatie van kandidaten. Belangrijk voordeel: de recruiter kan met verrijkte kandidaatprofielen een veel betere en meer kwalitatieve match realiseren. Een eventuele mismatch komt ook veel eerder in het proces naar voren, omdat de recruiter naast gebruikelijk harde data, zoals opleiding en werkervaring, over meer inzicht beschikt in de soft skills van de kandidaat.

Thalento werd in 2011 opgericht als spin-off van een HR Consultancybureau en levert een SaaS-oplossing voor het in kaart brengen van het gedrag en de motivatie van mensen door middel van online testing. De e-assessment tool is beschikbaar in vijfentwintig talen en wordt gebruikt in meer dan veertig landen.
Co-creatie belangrijke succesfactor
“De laatste jaren is veel geïnvesteerd in HR-technologie”, aldus Ben Greeven, CEO van Thalento. “De HR-servicing markt is volop in beweging. Het tijdperk van ‘one single solution’ is voorbij. De klant komt steeds centraler te staan en heeft behoefte aan oplossingen die aansluiten bij zijn behoeften. Dat betekent dat HR Tech-bedrijven meer moeten inzetten op co-creatie en integratie op ‘shared platforms’. Dat is wat we nu met Carerix hebben opgezet: de integratie van onze oplossingen in een platform dat rechtstreeks inspeelt op de behoeften van de Carerix-klanten.”
Ben Greeven is dan ook overtuigd van de kracht van de samenwerking tussen Carerix en Thalento®: “De toenadering tussen een processysteem zoals het ATS van Carerix en een inhoudelijk systeem zoals Thalento heeft duidelijke voordelen voor recruiters. Ze kunnen hierdoor efficiënter zoeken en selecteren op bepaalde competenties en motivatoren van kandidaten, zoals goede leidinggevende of communicatieve vaardigheden.”

Ook Carerix CEO Reinald Snik is positief over het partnership. “Dankzij de verrijking van profielen met de e-assessment tool van Thalento, beschikken recruiters als onderdeel van hun search over betere gekwalificeerde informatie van een kandidaat. Carerix en Thalento® delen de visie over het belang van een goede User Experience.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten