woensdag 12 april 2017

Rabobank financiert duurzame groeiambities Sollicity


Nijmegen, 12 april 2017 – Sollicity, leverancier van arbeidsmarktinfrastructuur, heeft een financieringsovereenkomst gesloten met de Rabobank. De financiële injectie wordt geïnvesteerd in de verdere groei van het development team. Sollicity wil snel doorgroeien om aan de vraag naar oplossingen voor wendbaar werken vanuit de markt te kunnen voldoen en vol in te kunnen zetten op duurzaamheid en kwaliteit.

Sollicity ontwikkelt (intranet)oplossingen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en science based (self)assessment instrumenten. Opdrachtgevers hoeven niet te investeren in de aanschaf van de software, maar betalen via een abonnement. Medewerkers met een sterk netwerk, kennis van de arbeidsmarkt en van zichzelf en overtuigd van hun bijdrage in het behalen van de doelen van hun organisaties, zijn van onschatbare waarde. Het is voor bedrijven steeds eenvoudiger om eigen medewerkers aan deze criteria te laten voldoen. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, groeit Sollicity door naar 30 medewerkers in 2018. Rabobank stelt Sollicity in staat deze groeispurt te maken.

Dirk Goossens, algemeen directeur bij Sollicity is blij dat de Rabobank zijn vertrouwen heeft uitgesproken. “We hebben veel waardering voor de tijd die Antoine Driessen, directievoorzitter van Rabobank Rijk van Nijmegen, heeft vrijgemaakt. Hij heeft goed geluisterd naar onze wensen en vervolgens Jorn van Roosmalen naar voren geschoven.”

Jorn van Roosmalen, accountmanager MKB regio Rijk van Nijmegen bij Rabobank: “Sollicity levert een innovatief, flexibel product dat heel slim is in te zetten. Data wordt op verschillende manieren gebruikt en levert voor meerdere klanten toegevoegde waarde op. Daarnaast beschikt Sollicity over een uitgebreid netwerk en mooie klantnamen. Sollicity trekt kapitaal aan om te investeren in zijn development team. Rabobank wil hierin graag faciliteren en heeft het vertrouwen uitgesproken in een vruchtbare samenwerking, met voor de toekomst volop groeikansen.”

Over Sollicity  
Sollicity verzorgt sinds 2007 arbeidsmarktinfrastructuur oplossingen, aangesloten op de doelen van de organisatie, verzonken in het IT-landschap.  De e-hrm-applicaties van Sollicity zijn al 10 jaar een succes omdat ze in essentie het organisatiebelang van onze klanten verenigen met dat van hun medewerkers. Gezamenlijk belang als drijvende kracht achter meetbare resultaten. Sollicity levert zijn diensten in samenwerking met toonaangevende partners uit het HR-veld. Meer informatie: www.sollicity.nl

Noot voor de redactie:
Voor redactionele informatie kunt u contact opnemen met Influx PR, Gerline van Wijnen, telefoon: 055 3663034 of e-mail: sollicity@influx-pr.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten