donderdag 5 april 2018

Veiligheidsregio Twente in drie maanden live met SinglePoint-for-All


Persbericht                                                               
Veiligheidsregio Twente in drie maanden live met SinglePoint-for-All

Enschede/Eindhoven, 5 april 2018 – Brandweer Twente legde een uitdagende streefdatum neer voor het realiseren van het integrale samenwerkings- en informatieplatform SinglePoint-for-All. Het betreft de borging van taken op het gebied van advisering en toezicht ten behoeve van brandveiligheid (VTH). In minder dan drie maanden heeft Brandweer Twente, als onderdeel van de Veiligheidsregio Twente (VRT), haar doelstelling gerealiseerd en hebben zij het platform in gebruik genomen.

Eind 2017 is Brandweer Twente op zoek gegaan naar een partner die aan de verwachtingen van een nieuw gebruiksvriendelijk systeem voor de processen binnen brandveiligheid kon voldoen. De overstap naar een dergelijk systeem is weloverwogen gemaakt en Split~Vision heeft deze mooie uitdaging, een integrale oplossing voor onder andere objectinformatie, workflows, planning van vergunning advies, toezicht en controles, met beide handen aangegrepen.

Al tijdens de aanbesteding is gebleken dat zowel qua visie áls de geboden oplossing Brandweer Twente en Split~Vision dezelfde uitgangspunten en ideeën hebben. Split~Vision heeft tijdens het voortraject aan kunnen tonen zich te kunnen verplaatsen in de behoeften van de brandweer, het werkveld en de daarbij behorende functionele oplossingen. Tijdens de realisatie van het project bleek dit eens te meer.

Klaas van der Heijden, informatie architect en directeur van Split~Vision is letterlijk ‘met zijn voeten in de klei gaan staan’ en ging mee op pad tijdens toezicht controles.
“Alleen door te zien wat een inspecteur daadwerkelijk invoert en hoe hij zijn handelingen uitvoert tijdens een controle kun je begrijpen wat hij écht nodig heeft. Dat kan vanaf een bureau op kantoor niet. Voor mij een logische stap dus om met de mensen mee te gaan en te ervaren wat zij doen.”

Deze aanpak heeft onder andere geleid tot het maken van een geheel nieuwe app voor toezichtcontroles van objecten. Deze app is volledig geïntegreerd met het gebruikersplatform en synchroniseert ingevoerde controledata automatisch. Een real-time verbinding tussen SinglePoint-for-All en altijd up-to-date object informatie zijn daarmee beschikbaar.

Alles omvattend gegevensmodel
De sector Brandveiligheid toetst aan regels en adviseert op de risico’s en hoe deze te verkleinen. Een gedegen advies, optimale informatievoorziening, maximaal toezicht op brandveiligheid en een betrouwbare digitale bereikbaarheidskaart zijn hierbij van groot belang. Dagelijks dienen grote hoeveelheden informatie en gegevens over gebouwen, locaties, evenementen, activiteiten, controles, voorlichting (en meer) te worden verwerkt.

Dat is ook wel gebleken. Al in het beginstadium van de implementatie zijn letterlijk alle Excel lijsten uit de organisatie geanalyseerd en in een alles omvattend gegevensmodel samengevoegd. Dit datamodel vormt de basis om informatie eenduidig vast te leggen en te vinden binnen alle portalen.

Het resultaat
Vanaf 4 april 2018 wordt SinglePoint-for-All ingezet en gebruikt voor de primaire processen, zaken en objectinformatie, volledig geïntegreerd voor de sector Brandveiligheid en de hele organisatie.
Aschwin Ekkel, teamleider advies brandveiligheid geeft aan: ”We hebben samen het systeem geoptimaliseerd en door de trainingen en opleidingen van de afgelopen periode zijn we zo goed mogelijk voorbereid om 4 april operationeel te gaan. We hebben veel vertrouwen in het gebruik van SinglePoint-for-All en kijken terug op intensieve, maar bovenal efficiënte samenwerking.”

Brandweer Twente gebruikt het platform onder andere voor:
  •         Advisering ten behoeve van omgevingsplannen (bestemmingsplannen), brandveiligheid in milieuvergunningen, brandveiligheid in bouwvergunningen en brandveiligheid bij evenementen.
  •        Toezicht en planning middels een objectenportaal;
  •          Integratie van objectinformatie;
  •          Controles en toezicht middels gebruik van mobiele app;
  •         Workflow van de medewerker en het afhandelen van zijn of haar zaken;
  •         Het genereren van documenten en vastleggen van tekeningen;
  •         Email integratie en postregistratie;
  •          Collegiaal toetsen en inzicht verschaffen in voortgang;
  •          Rapportages maken en genereren van management informatie.

De komende periode staat vooral in het teken van nazorg, het begeleiden van gebruikers en het verder optimaliseren van gebruik van het platform. De brandweer realiseert zich dat het werken vanuit één platform gedachte - met een 360 graden benadering  - alle benodigde informatie ‘on demand’ beschikbaar maakt. Hiermee bepaal je als gebruiker zelf wat je ziet en hoe je deze informatie wilt gebruiken.

-Einde Persbericht-

Over Split~Vision
Split~Vision is een Nederlandse adviesorganisatie en softwareontwikkelaar uit Eindhoven, gespecialiseerd in proces- en informatiemanagement. Daarbij ligt de focus op het kunnen aanbrengen van structuur in een organisatie. In de overgang naar volledige digitale klant- en zaakgerichte dienstverlening staan de verbindingen tussen bedrijfsvoering, informatie en ICT centraal. Tijd- en plaats onafhankelijk kunnen werken in een geïntegreerde klant, project, zaak, DMS en object omgeving, dat is wat we willen. De beheerlast die daarbij komt kijken is veelal te hoog. Deze uitdaging is Split~Vision aangegaan, niet vanuit de techniek maar vanuit de bedrijfsvoering. En met succes! Door een unieke en krachtige visie op klant, organisatie en bedrijfsvoering en de realisatie van organisatie visies met slimme geïntegreerde functionaliteiten zijn zij in staat om informatieverwerking en informatiemanagement voor organisatie en mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken.  Met een grote klantenkring heeft Split~Vision veel kennis en ervaring met de integratie van informatie, processen en procedures.
I-Controler is een door Split~Vision zelf ontwikkelde kernregistratie, informatie-, procesmanagement en architectuurtool voor centraal beheer van bedrijfsvoering, informatie en ICT en is inmiddels al door veel organisaties met succes geïmplementeerd.
SinglePoint-For-All, de all-in-one SharePoint oplossing. SinglePoint-for-All biedt organisaties een integraal samenwerkingsplatform op basis van doelgroep specifieke portalen voor o.a. zaak, document, project, klant, object, DMS, RMA en meer.

Voor redactionele informatie: 
Contactpersoon Split~Vision: Vicky Poldervaart, tel.: 040 – 206 33 44
Influx PR - Jakob Brons - E: jakob@influx-pr.com, tel.: 055 366 3034

Geen opmerkingen:

Een reactie posten