woensdag 28 augustus 2013

Onderzoek Strategy Partners: Overwegend positieve ontwikkeling Nederlandse markt voor document- & contentmanagement en informatielogistiekDriebergen, 28 augustus 2013 – De Nederlandse markt voor document-, content- en informatielogistieke oplossingen en diensten in Nederland blijft zich, net als in de voorliggende jaren, overwegend positief ontwikkelen. In totaliteit is de groei iets afgenomen maar document- en informatie capture en invoice processing en purchase to pay oplossingen en diensten blijven ook nu weer de meest belangrijke groeimarkten. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse businessbarometer van Strategy Partners Nederland. Een meerderheid van de bedrijven rapporteerde in de eerste  helft van 2013 meer omzet en meer marge dan in dezelfde periode in 2012. De belangrijkste groeimarkten bleken document- en informatiecapture.

Strategy Partners peilt in de diverse marktsegmenten van de Nederlandse document- & contentmanagement en informatielogistieke markt vanaf 2009 ieder halfjaar de actuele businessresultaten en -verwachtingen. De werkelijke resultaten voor het eerste half jaar van 2013 geven aan dat 57% van de bedrijven meer omzet en 68% meer marge hebben gerealiseerd ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2012. In vergelijking tot de verwachtingen in het vorige onderzoek zijn de resultaten echter beduidend lager. Het aantal bedrijven dat gedurende de tweede helft van 2013 een groei verwacht is met 88% hoger dan eerder.
“Steeds meer leveranciers in de document- & contentmanagement en informatielogistiek markt rapporteren het effect van voorzichtigheid in bestedingen door bestaande en potentiële klanten. Hoewel in het algemeen nog steeds positief is het aantal bedrijven dat over 2013 een negatieve groei verwacht gestegen van 12% in februari naar 26% in augustus”, concludeert Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland.

Groei
In de eerste helft van 2013 werden de beste resultaten gerealiseerd in de document capture en informatie acquisitie sector, de gespecialiseerde ECM systeemintegrators en leveranciers van internationale enterprise content managementsoftware. Van de bedrijven rapporteert 57% nu een absolute omzetgroei ten opzichte van de omzet in het eerste half jaar van 2012. Opmerkelijk is dat 15% van de bedrijven een margegroei van meer dan 25% realiseerde. Een volle bezetting met werk enerzijds en het resultaat van eerdere kostenbesparingen anderzijds waren hiervan de oorzaak. Het aantal ondernemingen met een lichte tot matige margegroei is in lijn met het aantal ondernemingen dat een overeenkomstige omzetgroei rapporteren. 10% van de bedrijven met een krimp in de omzet wisten - vooral door eerder uitgevoerde kostenbesparingen - toch een betere marge te realiseren.
Hans Kaashoek: Ondanks de wat mindere resultaten zijn er het afgelopen half jaar geen ondernemingen failliet gegaan dan wel gedwongen tot herkapitalisatie of fusie. De Nederlandse resultaten komen nu meer in lijn met wat er in de ons omringende landen aan resultaten wordt gerapporteerd.

Verwachtingen
Gevraagd naar de verwachte omzetgroei voor het tweede half jaar en totaal 2013 voorziet 88% van de bedrijven een positieve omzetgroei te realiseren ten opzichte van het tweede half jaar 2012. 31% Verwacht een groei van meer dan 10%. Dit is positiever dan de eerdere verwachtingen. Strategy Partners vroeg de deelnemende bedrijven ook naar hun verwachte marges. 80% van de ondernemingen denkt het beter te doen dan in de vergelijkbare periode verleden jaar. Met name de invoice processing en purchase to pay leveranciers en de capture leveranciers verwachten een zeer positief resultaat te kunnen rapporteren.
“Het aantal bedrijven dat een positieve omzetgroei voor heel 2013 verwacht, daalde van 94% in september 2012 (50%+44%) via 88% (39%+43%+6%) in februari 2013 naar 74% (50%+21%+3%) in augustus 2013”, aldus Hans Kaashoek. “Een ontwikkeling die minder positief is dan in 2012. Toen verwachte nog ruim 82% van de bedrijven een positieve groei over het hele jaar te gaan realiseren.”

Resultaten per sector
Van de acht sectoren in het onderzoek hebben er in het eerste half jaar 2013 twee duidelijk bovengemiddeld en twee duidelijk onder het gemiddelde gepresteerd. De overige sectoren hadden een vrijwel identiek resultaat. Bovengemiddeld goed scoorden document en informatie capture software en dienstenleveranciers èn gespecialiseerde ECM systeemintegrators. Sectoren die lager scoorden dan het overall gemiddelde zijn document output en communicatie software- en dienstenleveranciers èn grote ICT/ECM systeemintegrators. Opvallend is dat de overall resultaten van de invoice processing en purchase to pay leveranciers voor het eerst niet boven het marktgemiddelde liggen.

Het onderzoek
Het onderzoek van Strategy Partners is gebaseerd op actuele informatie van de in de diverse marktsegmenten actieve bedrijven. In totaal namen 42 van deze organisaties met een minimale omzet in Nederland van 1 miljoen euro deel. Gevraagd werd naar de procentueel betere of slechtere werkelijke prestatie van de onderneming of de businessunit over de afgelopen periode. Dit werd aangevuld met de verwachte betere of slechtere prestatie voor het komende halfjaar en het gehele huidige jaar. Dat geldt voor zowel de omzet als de marge.

Strategy Partners – Willem van Abcoudelaan 11 – 3971 AA Driebergen – 0343
514882 - contact@strategy-partners.nl - www.strategy-partners.nl

Over Strategy Partners
Strategy Partners is een innovatieve analyseorganisatie met research- en adviesactiviteiten in specifieke ECM- en BPM-segmenten van de IT-markt. Zij levert resultaatgedreven, pragmatische en direct uitvoerbare adviezen die organisaties helpen oplossingen of systemen te verkrijgen en effectief in gebruik te nemen. De onderzoek- en adviesdiensten ondersteunen tevens bedrijven die betrokken zijn bij mergers/acquisities en strategische allianties. Voor IT-leveranciers, systeemintegrators en diensten­leveranciers worden cruciale “go-to-market”-strategieën, actuele marktkwalificatie en -segmentatie en gedetailleerde analyse en informatie geleverd om de markten in Europa te bedienen en te benutten. Voor meer informatie zie: www.strategy-partners.nl.


Voor redactionele informatie of een pdf van het onderzoeksrapport: Influx PR – Jakob Brons – tel: 055 3663034 – e-mail: spnl@influx-pr.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten