vrijdag 15 april 2016

Nederlandse markt voor document- & contentmanagement en informatielogistiek: groei in 2015 – positieve verwachting voor 2016


Onderzoek Strategy PartnersNederlandse markt voor document- & contentmanagement en informatielogistiek: groei in 2015 - positieve verwachting voor 2016

Driebergen, 15 april 2016 - Om concrete marktinformatie over de gerealiseerde en te verwachten omzet- en margeontwikkelingen te bieden, peilt Strategy Partners vanaf 2009 ieder half jaar het businessklimaat in de diverse marktsegmenten van de Nederlandse Document & Content Management en Informatie Logistieke markt. Zowel op basis van de actuele business-resultaten als verwachtingen. Het aanvankelijke optimisme voor de omzet en marge in 2015 is, na een trage start voor veel bedrijven, door een goed tweede helft uiteindelijk toch gerealiseerd. 35 procent van de bedrijven realiseerde een totale omzetgroei van  10-25 procent; 15 procent had zelfs een omzetgroei van meer dan 25 procent.
Van de bedrijven realiseerde iets meer dan de helft (59 procent) een 10 procent of meer verbetering van de operationele marges. De gemiddeld gerealiseerde totale groei in 2015 is toegenomen van 6 procent in 2014 naar 8,7 procent in 2015.
"Leveranciers van ECM-/EIM-software, gespecialiseerde ECM-integratie­diensten en Document en Informatie capture software en -diensten rapporteren over 2015 de beste resultaten", concludeert Hans Kaashoek van Strategy Partners. "De continue afname van fysieke document­communicatie heeft zijn effect op de absolute omzetcijfers voor document outsource serviceproviders en bedrijven in het output en CCM-software en -diensten marktsegment." De operationele marges zijn gedurende 2015 voor veel ondernemingen aanzienlijk verbeterd. 59 procent van de ondernemingen had een margegroei van 10 procent of meer. De margegroei was hiermee sterker dan de groei van de omzet.
Kaashoek: "Het goed benutten van reseller- en partnership-opties heeft bij diverse ondernemingen bijgedragen aan de betere marges." De vooruitzichten c.q. verwachtingen voor 2016 zijn gematigd tot redelijk positief.
Verwachtingen 2016
In vergelijking met voorgaande jaren laat de verwachting voor 2016 een zeer stabiele en positieve omzetgroei zien. 94 procent van het aantal bedrijven verwacht in de eerste helft van 2016 een positieve omzetgroei te realiseren. 34 procent verwacht een groei van meer dan 10 procent. 60 procent heeft een neutrale tot voorzichtig positieve verwachting. De margeverwachtingen zijn vrijwel identiek.
De omzetgroeiverwachtingen voor heel 2016 zijn aanzienlijk positiever dan die voor 2015. Toen verwachtte 39 procent van de ondernemingen voor het gehele jaar een groei van meer dan 10 procent te gaan realiseren. Nu is dat 58 procent.
"Het zijn met name de ‘grote ECM/EIM-systeemintegrators' en de leveranciers van ‘capture software en -projecten' die voor heel 2016 erg positieve resultaten verwachten", aldus Kaashoek.
Het onderzoek
Het onderzoek van Strategy Partners is gebaseerd op actuele informatie zoals door de bedrijven zelf aangeleverd. Gevraagd wordt naar de procentueel betere of slechtere werkelijke prestatie van de onderneming of de business unit over de afgelopen periode. Dit wordt aangevuld met de verwachte betere of slechtere prestatie voor het komende half jaar, het gehele huidige jaar en het gehele daarop volgende jaar; zowel voor de omzet als de marge. Het wordt vergeleken met de werkelijke prestaties in dezelfde periode een jaar ervoor.
De informatie is een extract van een omvangrijk en permanent onderzoeks­project naar de markt en de marktposities van (inter)-nationale ECM/EDMS/OM-software en dienstenleveranciers in Nederland. Meer informatie over dit onderzoeksprogramma is te vinden op de website van Strategy Partners. 
Strategy Partners - Willem van Abcoudelaan 11 - 3971 AA Driebergen - 0343 514882 - contact@strategy-partners.nl - www.strategy-partners.nl

Over Strategy Partners
Strategy Partners is een innovatieve analyseorganisatie met research- en adviesactiviteiten in specifieke ECM- en BPM-segmenten van de IT-markt. Zij levert resultaatgedreven, pragmatische en direct uitvoerbare adviezen die organisaties helpen oplossingen of systemen te verkrijgen en effectief in gebruik te nemen. De onderzoek- en adviesdiensten ondersteunen tevens bedrijven die betrokken zijn bij mergers/acquisities en strategische allianties. Voor IT-leveranciers, systeemintegrators en diensten­leveranciers worden cruciale "go-to-market"-strategieën, actuele marktkwalificatie en -segmentatie en gedetailleerde analyse en informatie geleverd om de markten in Europa te bedienen en te benutten. Voor meer informatie zie: www.strategy-partners.nl. 
Voor redactionele informatie of een pdf van het onderzoeksrapport: Influx PR - Jakob Brons - tel: 055 3663034 - e-mail: spnl@influx-pr.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten